Kayıtlar

Eylül, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

React Native ScrollView Yatay Kaydırma Ayarları

Resim
Örnek bir kod parçası üzerinde ScrollView yatay olarak nasıl kullanılır ve geçiş ayarlarını nasıl yaparız görelim. Sonrasında kısaca kullandığımız kod parçacıklarının ne işe yaradığına bakalım. <ScrollView  horizontal={true} showsHorizontalScrollIndicator={false} scrollEventThrottle={10} pagingEnabled={true}> <View> Buraya bir fotoğraf eklersiniz. </View> <View> Buraya da bir fotoğraf eklersiniz. </View> </ScrollView> horizontal={true} ifadesi ScrollViewe yatay kaydırmamızı sağlayan kodumuz. showsHorizontalScrollIndicator={false} ifadesi kaydırma çubuğunun gizlenmesini sağlıyor. scrollEventThrottle={10} ifadesi saniye başı olaylarda kaydırma etkinliğinin kaydırma sırasında ne kadar sıklıkla tetikleneceğini kontrol ediyor. pagingEnabled={true} ifadesi her bir gösterimi teker teker geçmemizi sağlıyor. Bu sayede ScrollView içindeki her bir resimi ya da View' ı tıpkı instagramda fotoğraf kaydırırken olduğu gibi tek t