Kayıtlar

Kasım, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

XI.(11.) Ve XII.(12.) Y.Y. İslami Dönemin (Geçiş Dönemi) Özellikleri

Resim
BilgiEksenim XI. yüz yıl ve XII. yüz yıl arasında Türk edebiyatı geçiş dönemi yaşamıştır. Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle Türk edebiyatı yeni biçim ve içerikler ile zenginleşmiştir. Geçiş Döneminin Özellikleri : Bu dönemde islamiyet öncesi kültür ile islamiyet sonrası kültür iç içe yaşanmıştır. Bu dönemin eserlerinde insanları nefret, hırs, bencillik gibi kötü duygulardan arındırma, onlara doğruluk, sabır ve cömertlik gibi güzel davranışlar kazandırma ana tema olarak işlenmiştir. Bu dönemin eserleri islam dininin kurallarını öğretme, halkı eğitme ve bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Bu dönemin eserleri öğretme amaçlı yazıldığından halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Bu dönemin eserlerin, hece ölçüsü ile birlikte aruz ölçüsü de kullanılmıştır. bu dönemin eserlerinde milli nazım birimi olan dörtlüğün yanında beyit de kullanılmıştır. Bu dönemde Arap ve Fars edebiyatından alınan yeni edebi türler ve nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönem eserleri

Çözeltilerin Sınıflandırılması (Doymuş Çözelti - Doymamış Çözelti - Aşırı Doymuş Çözelti)

Resim
Doymuş Çözelti : Belirli sıcaklıkta ve basınçta çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözünmüş halde bulunduran çözeltilere doymuş çözelti denir. Doymamış Çözelti : Çözebileceği maksimum miktardan daha az madde bulubuyorsa buna doymuş çözelti  denir. Aşırı Doymuş Çözelti : Bir çözelti doyma noktasını aşarak içerisinde normalde çözüneceğinden daha fazla çözünen bulunduruyorsa bu çözeltilere aşırı doymuş çözelti denir. NOT: Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Sallanma ve küçük bir madde eklenmesiyle aşırı olan madde çökerek çözeltiden ayrılır. Ayrıca her maddenin aşırı doymuş çözeltisi hazırlanmaz.

Blogger de Yayınladığım Yazının Linkini(URL) Kendim Ayarlayabilir miyim?

Resim
Blogger de bir yazı yayınladığınız zaman dikkat ederseniz aşağıdakine benzer bir url çıkıyor ; Örnek-1 :  http://www.bilgieksenim.com/2014/11/ yer-ustu-sular-dunya-uzerinde .html Url de kalın yazan yere dikkat ederseniz ne olduğu belirsiz bir şey göreceksiniz. Eğer bundan sonraki yazılarınız aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir şey olsun istiyorsanız ; Örnek-2 :  http://www.bilgieksenim.com/2014/11/ bilisim .html Aşağıda kısaca anlatacaklarımı uygulamanız yeterli olacaktır. Bilmiyorum fark ettiniz mi ; Yeni yayın açıp başlığa bir şey yazdığımız zaman URL'miz orada yazdığımız şeyin en kısaltılmış hali oluyor. Yani  ben başlığa ;  Yer Üstü Suları [Dünya Üzerinde Denizlerin ve Okyanusların Dağılımı]  bunu yazarsam bana oluşturacağı URL bu olur ; http://www.bilgieksenim.com/2014/11/ yer-ustu-sular-dunya-uzerinde .html Ama ben yazımı yazmadan önce sadece başlığa ;  Bilişim  yzıp , yazımı yayınlarsam URL ' im de ; http://www.bilgieksenim.com/2014/11/ bilisim .html ol

10. Sınıf Bilişim Bölümü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Nerelerden Çıkar? [2014-2015]

Resim
10. Sınıf Bilişim Bölümü  1.Yazılı  Soruları ; Programlama Temelleri ; (A) -Sayı sistemleri(binary,octal,decimal,hexdecimal) -Yazılım nedir? -Derleyici nedir? (B) -Makina dili soruları. (C) FlowChart ile ilgili algoritma örnekleri ve akış diyagramları. Teknik Resim ; (A) -Norm yazı ile okulunuzun ismini yazma. (B) -Doğru parçasını istenilen sayıda eşit parçaya bölme. (C) -Daire içine "üçgen" çizme. -Daire içine "dörtgen" çizme. Paket Programlar ; (Test şeklinde oluyor.) -Örneğin aşağıdaki gibi : Resim üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.

Yer Üstü Suları [Dünya Üzerinde Denizlerin ve Okyanusların Dağılımı]

Resim
Dünya, genel olarak deniz ve karalardan oluşur. 510 km² ' lik Dünya yüz ölçümünün sadece 149 milyon km² ' si (%29) karalarla kaplıdır. 361 milyon km² ' sini (%71) sular oluşturur. Kara ve denizlerin yarım kürelere dağılımı eşit değildir. Kuzey Yarım Küre 'nin %39 ' u karalarla kaplıyken Güney Yarım Küre 'nin sadece %19 'u karalarla kaplıdır(Alttaki grafiklerde de gördüğünüz gibi).  Bu farklılık başta iklim, nüfus dağılışı, ekonomi olmak üzere birçok değişken üzerinde etkili olmuştur. Yeryüzünde ; Kara : % 29 Su : % 71 Güney Yarım Kürede ; Kara : % 19 Su : % 81 Kuzey Yarım Kürede ; Kara : % 39 Su : % 61

Yeryüzündeki Suların Dağılımı [Grafikler ile Gösterilmiştir]

Resim
İnsanın en önemli ihtiyaçlarından biri tatlı sudur. Çünkü insan, bu tatlı suyu içme, temizlik gibi günlük ihtiyaçlarını giderme, tarım alanlarını sulama, sanayideki ihtiyacını karşılama vs. amaçlar ile kullanır. Bu yüzden özellikle tatlı su miktarı, tıpkı ormanlar gibi ülkelerin en önemli doğal zenginliğidir. Tatlı su : % 3 Tuzlu su : %97 Yer altı suları : % 31,4 Katı haldeki sular : % 68,3 Yüzey suları : % 0,3 Göller % 87 Bataklıklar : % 11 Nehirler : % 2 Grafiklerde de görüldüğü gibi yeryüzündeki suların büyük bir kısmı tuzlu deniz ve okyanus sularından oluşmaktadır (%97). Kara yüzeyindeki suların ise büyük bir bölümü (%68,3), yoğun nüfuslu alanların oldukça uzağında, Antartika ve diğer soğuk alanlarda buzul halinde bulunmaktadır. Bunlar dışındaki yeryüzü sularının hepsi insanlar tarafından kolayca kullanılabilecek durumda değildir. Yer altı sularının önemli bir kısmı yüzeye çıkarılabilecek durumda değilken bazı göllerin suları da tuzlu, acı ya da sodalıdır.

Şenay - Sev Kardeşim Şarkısı ve Sözleri (Ayrıca Bazı Bilgiler)

Resim
Şarkının Sözleri Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara Dünyaya geldik bir kere Kavgayı býrak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte Dünyaya geldik bir kere Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte Ayrıca Şarkı ile ilgili ;  1970 ' lerin vazgeçilmez şarkılarından biri olan ve 1971 ' de Şenay ' a hem yılın şarkıcısı hem de yılın şarkısı ödülü bu şarkı ile verilmiştir.  Ayrıca Şenay    "Benim Olursan/Sev Kardeşim"  şarkıları ile ünlenmiştir.

FlowChart İle Kolaydan - Zora Çeşitli Algoritma Örnekleri [Ayrıntılı]

Resim
Öncelikle başlıkta da belirttiğim gibi kolay algoritmalar ile başlayacağım. Daha sonra zorlaştıracağım. 1. Toplama İşlemi Yapmak 1-Başla 2-Giriş : Bir Sayı Giriniz , X 3-Giriş : Bir Sayı Giriniz , Y 4-Aritmetik İşlemler : X + Y = Z 5-Çıkış : Sonuç , Z 6-Bitiş 2. Çıkarma İşlemi Yapmak 1-Başla 2-Giriş : Bir Sayı Giriniz , X 3-Giriş : Bir Sayı Giriniz , Y 4-Aritmetik İşlemler : X - Y = Z 5-Çıkış : Sonuç , Z 6-Bitiş 3.Çarpma İşlemi Yapmak 1-Başla 2-Giriş : Bir Sayı Giriniz , A 3-Giriş : Bir Sayı Giriniz , B 4-Aritmetik İşlemler : A * B = C 5-Çıkış : Sonuç = C 6-Bitiş 4. Bölme İşlemi Yapmak 1-Başla 2-Giriş : Bir Sayı Giriniz , X 3-Giriş : Bir Sayı Giriniz , Y 4-Aritmetik İşlemler : X / Y = Z 5-Çıkış : Sonuç , Z 6-Bitiş 5. Girilen Bir Sayının İki Katını Alarak İlerleme  1-Başla  2-Giriş : Bir Sayı Giriniz , X  3-Aritmetiksel İşlemler : X * 2 = A  4-Çıkış : } , A  5-Aritmetiksel İ

Gölün Tanımı - Göllerin Beslenme Kaynakları - Göl Sularının Kimyasal Özelliklerinin Farklı Olma Nedenleri

Resim
Göl ,  karalar üzerinde çeşitli nedenler ile oluşan çukurlarda biriken su kütleleridir. Göllerin beslenme kaynakları , akarsular, yer altı suları ve yağışlardır. Göl sularının kimyasal özellikleri acı, tatlı, sodalı, tuzlu diye ayrılır. Göl sularının kimyasal özelliklerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir? İklim koşulları. Beslenme kaynakları. Arazi yapısı. Gölün büyüklüğü. Gölün derinliği. Gölün gidegeni (göl ayağı) olup olmaması Göl sularının kimyasal özelliklerinin farklı olmasının nedenleridir.