Kayıtlar

Eylül, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Big O Notation Nedir? Büyük O Notasyou Nedir? | O(n) O(log n) O(1)

Resim
Big O notation , nam-ı diğer Büyük O notasyonu herhangi bir algoritmanın karmaşıklık düzeyini (time complexity / complexity level) açıklamamıza yardımcı olur. Bu sayede benzer algoritmaları zaman ve performans bakımından birbiriyle kıyaslayabilir ve projemiz için hangisinin daha maliyetli veya daha uygun olduğunu saptayabiliriz. Big O  gösterilirken O(x) tarzında yazılırak gösterilir. Aşağıdaki örneklerde x yerine neler yazıldığını ve yazılanların ne anlam ifade ettiğini göreceğiz. Ek olarak bilinmesi gerekir, Big O gösterimi en kötü (worst case) senaryoyu temsil eder. Big O dışında Omega (best case) yani en iyi senaryo ve Theta (mid case) yani orta seviye senaryo gibi başlıkları inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu gösterimlerden önce veri yapıları hakkında bilgi sahibi olmanızda da yarar vardır. O(1) | Constant Time Her çalıştığında aynı miktarda zaman alan kod parçaları O(1) şeklinde gösterilir. Kabaca, yapılacak işlem başka bir şeye bağlı olmadığında karmaşıklık düzeyi O(1) olur diyebili