Kayıtlar

Haziran, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Success Can Be a Piece of Luck?

Resim
The picture is from pixabay.com What do you think about luck? And what do you think about success? Success can be a piece of luck? In my opinion, every lucky person is hardworking about their job, if you think some people are not hardworking but also lucky, then I can say it's not a success. So, I mean success only comes with your work about it. If you didn't work and you got your job without working about it, I'm sorry it's not a success. I think every successful work hides behind them a plan. If you want to finish your any work within success you have to make a plan. And every good plan will make you a lucky person. But, something just occurred to me, if you have a plan, you have to implement your plan. You have to act with your plan. If you can't implement your plan, a stand-alone plan cannot carry you to success. So, finally, I will say; success cannot be a piece of luck. Success only can be a piece of a good viable plan. If you want to write your opinion you ca

Yeni Yetenekler Kazanmaktan Çok Elinde Olan Yeteneği Tutabilmek Önemli

Resim
Resim: https://www.hiclipart.com/ Aslında hepimiz bir çok yeteneğe sahibiz. Bir çok şey öğreniyoruz hayatımız boyunca. Okuma becerisi, yazma becerisi gibi hayatımızın daha erken dönemlerinde öğrendiğimiz şeylerden tutun da bir müzik enstrümanı çalabilmek, zor bir matematik sorusu çözebilmek... Aslında her biri ayrı birer uzmanlık alanı olan bir çok yeteneğimiz var ve sürekli üzerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Dans edebilmek istiyoruz ve öğreniyoruz. Kendimize yeni bir kabiliyet daha katıyoruz. Topluluk önünde daha rahat konuşabilmek istiyoruz ve öğreniyoruz. Bir yeni yetenek daha... Peki nasıl oluyor da bazı yeteneklerimiz körelirken bazılarını ömür boyu kullanabiliyoruz? Bana göre bu sorunun tek bir cevabı var. Süreklilik. Eğer ki bir yeteneğimizi sürekli kullanmak zorunda değilsek tıpkı yeni yazı yazmayı öğrenmiş çocuğun üç aylık tatilde hiç yazı yazmaması sonucu bu yeteneğini köreltmesi gibi, yeteneğimizi köreltiyoruz. Burada olayın aslında yeni öğrenmiş olmamızla veya çocu