Çözeltilerin Sınıflandırılması (Doymuş Çözelti - Doymamış Çözelti - Aşırı Doymuş Çözelti)


  1. Doymuş Çözelti : Belirli sıcaklıkta ve basınçta çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözünmüş halde bulunduran çözeltilere doymuş çözelti denir.
  2. Doymamış Çözelti : Çözebileceği maksimum miktardan daha az madde bulubuyorsa buna doymuş çözelti denir.
  3. Aşırı Doymuş Çözelti : Bir çözelti doyma noktasını aşarak içerisinde normalde çözüneceğinden daha fazla çözünen bulunduruyorsa bu çözeltilere aşırı doymuş çözelti denir.

    NOT: Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Sallanma ve küçük bir madde eklenmesiyle aşırı olan madde çökerek çözeltiden ayrılır. Ayrıca her maddenin aşırı doymuş çözeltisi hazırlanmaz.

Yorumlar