Yeryüzündeki Suların Dağılımı [Grafikler ile Gösterilmiştir]

İnsanın en önemli ihtiyaçlarından biri tatlı sudur. Çünkü insan, bu tatlı suyu içme, temizlik gibi günlük ihtiyaçlarını giderme, tarım alanlarını sulama, sanayideki ihtiyacını karşılama vs. amaçlar ile kullanır. Bu yüzden özellikle tatlı su miktarı, tıpkı ormanlar gibi ülkelerin en önemli doğal zenginliğidir.
Tatlı su : % 3
Tuzlu su : %97

Yer altı suları : % 31,4
Katı haldeki sular : % 68,3
Yüzey suları : % 0,3

Göller % 87
Bataklıklar : % 11
Nehirler : % 2
Grafiklerde de görüldüğü gibi yeryüzündeki suların büyük bir kısmı tuzlu deniz ve okyanus sularından oluşmaktadır (%97). Kara yüzeyindeki suların ise büyük bir bölümü (%68,3), yoğun nüfuslu alanların oldukça uzağında, Antartika ve diğer soğuk alanlarda buzul halinde bulunmaktadır. Bunlar dışındaki yeryüzü sularının hepsi insanlar tarafından kolayca kullanılabilecek durumda değildir. Yer altı sularının önemli bir kısmı yüzeye çıkarılabilecek durumda değilken bazı göllerin suları da tuzlu, acı ya da sodalıdır.


Yorumlar