Beşeri Sistemler Nedir Nelerdir


Beşeri coğrafyanın inceleme konusu insanlar ve yaptıkları etkinliklerdir. Beşeri sistemlerin alt dalları ise şunlardır;

-Nüfus coğrafyası
-Sanayi coğrafyası
-Enerji coğrafyası
-Tarım coğrafyası
-Siyasi coğrafya
-Yerleşme coğrafyası
-Turizm coğrafyası
-Ulaşım coğrafyası

9. sınıfta sadece Nüfus coğrafyası ve Yerleşme coğrafyası bize tam olarak açıklandığı için ve diğerleri hakkında henüz fazla bilgim olmadığı için ben de sadece Nüfus coğrafyası ve Yerleşme coğrafyasını altta açıklayacağım.

Nüfus coğrafyası : Belli bir zaman içerisinde , belli bir bölgede yaşayan kişi sayısına nüfus denir. Nüfus coğrafyası belli bir bölgedeki nüfus miktarı , nüfus dağılışı , nüfus dağılışına etki eden faktörler ve nüfusla ilgili diğer sorunları inceler.

Yerleşme coğrafyası : İnsanların yeryüzündeki dağılışlarını , yerleşme biçimlerini ve bu dağılış üzerinde etki eden faktörleri inceler.

Yorumlar