C# (Csharp) İle Siyah Ekranda En Basit Hesap Makinesi Yapımı ve Kodların Açıklaması

Bu videomuz , siyah ekranda C# ile yazabileceğiniz en basit hesap makinesi programıdır.


Programımızı yaparken kullandığımız kodların açıklamaları ;
  1. "int" = Sayı değerlerini belirtmektedir.
  2. "Console.Write" = Write komutu consol ekranına bir yazı yazdırmak veya kullanıcıdan bilgi istemek amacıyla kullanılır. Write komutundan sonra yazı yazma ibresi yazdırdığınız mesajın yanında yanıp söner yani kullanıcıdan alacağınız mesaj sizin mesajınızın yanına yazılır.
  3. "Convert.ToInt32(Console.ReadLine())" = Kullanıcının girdiği bir harfin sayı olarak algılanmasını sağlıyoruz.
  4. "\n" = Mesajımızın bir satır aşağıda yazılmasını sağlar.
  5. "//" = İki tane slaş(taksim) işareti ise "bundan sonra yazacağım şeyler kod değil" anlamına gelir.
  6. "Console.ReadKey();" = Herhangi bir tuşa basılana kadar programı ekranda bırakır.
Başka öğrenmek istediğiniz kodlar varsa aşağıdaki yorum kutusundan iletebilirsiniz.

Yorumlar