2014-2015 Türk Edebiyatı Dersi 10. Sınıf Kitabı Cevapları Tüm Sayfalar NOVA ve Fatih Yayımları

NOT: İstediğiniz sayfayı daha çabuk bulmak için CTRL+F kısayolunu kullanabilirsiniz.


I. ÜNİTE

Sayfa 15
2. a) Prof. Dr. Mine Mengi'ye ait metinden yararlanarak edebiyat tarihinin hangi konular...
CEVAP: Tüm kutucukları işaretliyoruz.

  Anlama Yorumlama                                 
Sayfa 16
1. Tabloyu aşağıdaki gibi dolduralım.
bilgi  DEĞERLENDİRME                               
Sayfa 17

 1. E şıkkı
 2. E şıkkı
  Sayfa 18
 3. *tarihi
  *edebiyat
  *Edebiyat tarihi
  *uygarlık
 4. a. Edebiyat tarihi yazarın/şairin hayatı ile ilgilenir.
  b.
  Eserlerin dil özellikleri ile ilgilenir.
  c. Edebi dönemleri ile ilgilenir.
  ç. Dönemi etkileyen sosyal, siyasal, kültürel olaylarla ilgilenir.
  d. Edebi türlerin özellikleri ve gelişim süresi ile ilgilenir.
 5. -
 6. C şıkkı
Sayfa 21
2. a) Farklılıklar;
 1. Orhun Abideleri: İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir. Bu dönemin dili açık ve sadedir. Bu dönemin eserlerinde kavmi özellikler vardır. Türk milletinin üstünlüğü, savaşçı bir toplum olduğu, göçebe yaşadıkları ve gök tanrı inancı eserde dile getirilmiştir.
 2. Gazel: İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı Dönemine aittir. Dili süslü ve sanatlıdır. Şiir aruz ölçüsü iile yazılmıştır. Eserde İslam'ın etkileri vardır.
 3. Prometre: Eser batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dönemine aittir. Dili süslü ve sanatlıdır. Aklın, mantığın ve bireyin ön plana çıktığı görülmektedir. Eserde dinin  etkisi yoktur. 
  DEĞERLENDİRME                               
Sayfa 24
2.Doğru ve Yanlışları bulalım.

 • Y
 • D
 • D
 • D
 • Y
3. Boşlukları dolduralım.
 • halk
 • sözlü eser
 • yazılı eser
 • divan ve geçiş
 • batı edebiyatında gelişen
  I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Boşlukları dolduralım.
 • temeli
 • Edebiyat tarihi
 • Edebi
 • Edebiyat
2. Doğru şıkları işaretleyelim.
 • C
 • B
 • D
 • A
 • C
 • D
II.ÜNİTE
Sayfa 31
2. Tabloyu aşağıdaki gibi dolduralım.
bilgieksenm
  DEĞERLENDİRME                               
Sayfa 36
1. Boşlukları dolduralım.
 • mitlerin
 • Mitlerin oluşum süreci hakkında şunları söyleyebilirim: İnsanlığın ilk dönemlerinde kişilerin tabiatla, üstün güçlerle ve düşmanla mücadelesinde düş yoluyla ortaya koyduğu eser, takındığı tavır mitleri oluşturmuştur.
 • Destan Dönemi, büyük oranda tanrılar etrafında şekillenmiştir. Bunun nedeni destanlar olağan üstü olaylar ve olağan üstü özelliklere sahip kişiler etrafında şekillenmiştir. Bu nedenle tanrılar etrafında gerçekleşir.
 • Destanlar
 • kültürü
2. Doğru ve yanlışları tespit edelim.
 • Y
 • D
 • D
 • D
 • Y
 • D
 • D
 • Y
3. Doğru şıkları işaretleyelim.
 • 3-D
 • 4-D
 • 5-D
 • 6-A 
7. Sözlü edebiyatla mitoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Destan sözlü edebiyat ürünüdür. Mitolojik ögelerde destanda yer alır. Bu nedenle sözlü edebiyat ile mitoloji arasında yakın bir ilişki vardır.

Sayfa 41
8. a) Doğru seçenekleri işaretleyelim. => Hepsini işaretleyelim.
    b) Eski Türklerde şairlere verilen isim => Kam, baksı, ozan, şaman, oyun

Sayfa 43
  DEĞERLENDİRME                               
1. Boşlukları dolduralım.
 • koşma
 • dörtlük
 • ağıt / mersiye
 • sözlü
2. Doğru ve Yanlışları bulalım.
 • D
 • Y
 • D
3. Doğru şıkları işaretleyelim.
 • 3-D
 • 4-D
Sayfa 44
5. Doğru Yanlışları bulalım.
 • D
 • Y
 • D
 • Y
Sayfa 58
  DEĞERLENDİRME                               
1. Yukarıdaki paragraftaki bilgilere göre aşağıdakilerden doğru olanları x ile işaretleyelim.
CEVAP: Altıncı parantez haricinde hepsini işaretleyelim.

3. Boşluk doldurma.
 • göktürk yazıtları
 • nutuk
 • Uygur
4. Boş bırakılan yerleri doğru şeçenek ile işaretleyelim.
CEVAP: A şıkkı.

  II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI  
Boşlukları dolduralım.
 1. C
 2. E
 3. B
 4. A
 5. Boş bırakılan yerleri dolduralım.
  a. Göktürk
  b. 732
  c. Orhun
 6. Y
  D
  Y
  D
 7. a. Sav = atasözü ve değim niteliğindeki sözler
  b. Koşuk = Aşk, doğa vb. olayların anlatıldığı lirik şiirler.
  c. Sagu = Ağıt
  d. Destan = Millet hayatını etkileyen büyük olayların anlatıldığı olağanüstü özellikler taşıyan eser
 8. -
 9. Boş bırakılan yerleri dolduralım.
  - Göktürk ve Uygur
  - zaman
  - destan döneminde
  - mitolojik
III.ÜNİTE
  Anlama Yorumlama                                 
Sayfa 76
1. Ahmet Yesevi
   
(Divan-ı Hikmet)  D şıkkındaki paragraf
2. Kaşgarlı Mahmut
    
(Divan-ı Lügati't Türk)  B şıkkındaki paragraf
3. Edip Ahmet Yükneki
    
(Atabet'ül Hakayık)  C şıkkındaki paragraf
4. Yusuf Has Hacip
    
(Kutadgu Bilig)  A şıkkındaki paragraf

Sayfa 78
  DEĞERLENDİRME                               
2. D şıkkı

Sayfa 79
3. Doğru Yanlışları bulalım.
 • D
 • D
 • Y
 • D
 • Y
 • D
 • D
 • Y
 • D
5. Boşluklara uygun kelimeleri yazalım.
 1. mesnevi
 2. aruz ve hece
 3. hakikatların eşiği
6. Doğru şıkkı bulalım. = E
7. Doğru şıkkı bulalım. = C

Sayfa 80
8. Eşleştirmeyi yapalım.
 • Odgurmuş = Zahit, kanaat ve akıbet
 • Ögdülmiş = Akıl
 • Aytoldı = Mutluluk ve devlet
 • Güntogdı = Adalet ve kanun
9. Doğru şıkkı bulalım. = E

10. a. Türkmen oğuz  b. Divan-ı Lügati't Türk

11. Doğru şıkkı bulalım. = D

12. CEVAP: Hikaye lehçesi.

14. a) Geçiş dönemi eseri olmaları.
      b) Mesnevi, nazım şekli olmaları.
      c) Hakaniye lehçesi olması.

15. Doğru şıkkı bulalım. = B

Sayfa 81
16. Eşleştirmeyi yapalım.
 • Divan-ı Hikmet = Ahmed Yesevi
 • Divanü Lügati't Türk = Kaşgarlı Mahmut
 • Atabetü'l Hakayık = Edip Ahmet Yükneki
 • Kutadgu Bilig = Yuduf Has Hacib
17. Doğru şıkkı bulalım. = A

19. Doğru şıkkı bulalım. = C

20. Doğru şıkkı bulalım. = E

Sayfa 88
  DEĞERLENDİRME                               
1. Boşlukları dolduralım.
 1. XIII. yüzyılda divan edebiyatının
 2. yüzü gül , saçı sümbül , boyu serviye
 3. İran ve Arap
2. Doğru ve Yanlışlar.
 1. D
 2. D
 3. D
 4. Y
Sayfa 89
4. Doğru şık = C
5. Doğru şık = D

Sayfa 91
7. Kavramları ilgili nazım türleriyle eşleştirelim.
 1. Gazel => Beyit, 5-15 beyit , Aşk, ayrılık
 2. İlahi => İlahi aşk , Tasavvuf , Yunus Emre , Dörtlük

Yorumlar