İngilizce'deki Tüm Tense'ler [ Ayrıntılı Şkilde ve Örnekli ]

Simple Past Tense (was-were)
I , She , He , ıt ' te was kullanılır... You , we , They ' de ise were kullanılır.

''was''a örnek verecek olursak ;
  • I was 12 years old last year. (Ben geçen yıl 12 yaşımdaydım)
  • She was happy one hour ago. (O bir saat önce mutluydu)
''were''ye örnek verecek olursak ;
  • Suna and Lale were at home yesterday. (Suna ve Lale eve dün vardı)
  • They were on holiday last week. (Onlar tatile geçen hafta vardı)
  
Negative Form (-) (Olumsuz Biçimde)
I , She , He , ıt ' te was not (wasn't) kullanılır... You , we , They ' de ise were not (weren't) kullanılır.

''was not (wasn't) ' a örnek verecek olursak ;
  • I wasn't at home yesterday. (Dün evde değildim)
  • She wasn't angry. (O öfkeli değildi)
''were not (weren't) ' e örnek verecek olursak ;
  • They weren't at the picnic last week. (Onlar geçen hafta piknikte değildi)
Question Form (?)  (Soru Biçiminde)
was = I , She , He , ıt ..... were = we , You , They..

Example(Örnek):
-Were you at the school yesterday? (Dün okulda mıydın?)
(kısa cevap)Yes , I was.
(uzun cevap)Yes I was at the school yesterday.

Future Perfect Contınuous Tens 
(Süregelen Gelecek Öncesi Zaman)
Bu tense ' yi ''-den beri yapıyor olacağım'' biçiminde  de tercüme edebiliriz.Bu tense'de ''future'' olduğu için ''will'' , ''perfect'' olduğu için ''have'' ve ''contınuous'' olduğu için de ''be + Ving'' kullanılır.

Cümle Yapısı :
Subject + will + have + been + Ving biçiminde yazılır.

Example(Örnek):
we will have been living for ten years in İstanbul at the end of this year.(Bu yılın sonunda 10 yıldır İstanbul'da yaşamış olacağız.) 

Future Sımple Tense
(Gelecek Zaman)
Bu tense gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.Ama daha çok "tahmin" bildirir."Yapacağım" şeklinde tercüme edildiği gibi "yaparım" şeklinde de tercüme edilir.
Subject + will + V1
 

Malesef DEVAMI YAZILMAYACACAK... :) Çünkü bunun yerine "too , enough" gibi şeyleri anlatacağım.
Anlatımım çok mu renkili oldu ne? :)

Yorumlar