Kısaca Edebi (Sanatsal) Metin Nedir? Edebi Metinlerin Özellikleri


Edebi metin ; Kısaca Tanımı : Edebi metin malzemesi dil olan güzel sanat etkinliyidir.

Özellikleri :

  1. Edebi metin kurmacadır. (tasarlamak)
  2. Edebi metinler bilgi vermez , öğretmez , duyurur , sezdirir , çağrıştırır.
  3. Edebi metinde gerçekler olduğu gibi aktarılmaz. Sanatçının duygularıyla verilir.
  4. Edebi metinlerde dil sanatsaldır. Yan anlamı , mecaz anlamılı kelimeler kullanılır.
  5. İnsan edebi metinlerd kendini üç şekilde ifade eder.
        a) Şiir
        b) Destan , roman , öykü vs.
        c) Tiyatro

Yorumlar