Kısaca İletişim Ögeleri (Çeşitleri) Nelerdir? Gönderici , Alıcı , İleti (mesaj) , Kanal , Kod (şifre) , Bağlam , Dönüt Nedir? Kısaca Açıklamaları
İletişim Ögeleri (Çeşitleri)
  • Gönderici : İletiyi hazırlayan , karşı tarafa sunan kişidir.
  • Alıcı : İletinin sunulduğu kişiye alıcı denir.
  • İleti (mesaj) : Göndericinin göstergelerden yararlanarak alıcıya ilettiyi bilgidir.
  • Kanal : İletilerin gönderilmesi için kullanılan somut araçlara kanal denir.
Kanala örnek vermek isterim ; Üzerine bir şeyler yazılan tahta , bilgisayar , projeksyon aleti.

  • Kod (şifre) : İletinin üretildiği şifreleme sistemine kod denir. Her dil başlı başına bir kod ' dur.
  • Bağlam : İletişimin gerçekleştiği ortamdır.
  • Dönüt : İletişim sonunda alıcının göndericiye verdiği cevaptır. 

Yorumlar

Yorum Gönder

Dikkat! Konu ile ilgili özgürce yorumunuzu yazabilirsiniz fakat lütfen yazacağınız yorum konu ile alakalı, hakaret içermeyen ve düzgün bir Türkçe ile yazılmış olsun. Aksi takdirde yorumunuz "spam" olarak kabul edilecektir. İlginiz için teşekkür ederim.