Kısaca İletişim Ögeleri (Çeşitleri) Nelerdir? Gönderici , Alıcı , İleti (mesaj) , Kanal , Kod (şifre) , Bağlam , Dönüt Nedir? Kısaca Açıklamaları
İletişim Ögeleri (Çeşitleri)
  • Gönderici : İletiyi hazırlayan , karşı tarafa sunan kişidir.
  • Alıcı : İletinin sunulduğu kişiye alıcı denir.
  • İleti (mesaj) : Göndericinin göstergelerden yararlanarak alıcıya ilettiyi bilgidir.
  • Kanal : İletilerin gönderilmesi için kullanılan somut araçlara kanal denir.
Kanala örnek vermek isterim ; Üzerine bir şeyler yazılan tahta , bilgisayar , projeksyon aleti.

  • Kod (şifre) : İletinin üretildiği şifreleme sistemine kod denir. Her dil başlı başına bir kod ' dur.
  • Bağlam : İletişimin gerçekleştiği ortamdır.
  • Dönüt : İletişim sonunda alıcının göndericiye verdiği cevaptır. 

Yorumlar