10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Fatih[Biryay] Yayınları Kitabı Cevapları

Sayfa 17 - Değerlendirme Soruları

 1. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
  1.Doğru
  2.Doğru
  3.Yanlış
 2. Edebiyat tarihinin incelendiği konulardan değildir?
  Cevap: D şıkkı - Edebi eserlerin bölümleri.
 3. I. Destan II. Roman III. Hikaye IV. Masal V. Mesnevi ....
  Cevap: Şıklardan hiçbiri doğru değildir. Doğru cevap ; I , IV , V , III , II
 4. Boşlukları dolduralım.
  - Roman , Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemine ait bir türküdür.
  - Edebiyat tarihçisi edebi dönemler , sanatçılar ve bunların eserlerini inceler.
Sayfa 23 - Değerlendirme Soruları

 1. Boşlukları dolduralım.
  - Türk Memlük yaratılış efsanesi , destan dönemi ürünüdür.
  - Türk edebiyatında , bir yüksek zümre edebiyatı bir de halk edebiyatı ayrımı yaşanmıştır. Bunun nedeni , kültür ve yaşam tarzıdır.
  - Dini dönemde islamiyet medeniyetin etkisi eserlere yansımıştır.
 2. Doğru ve Yanlışları bulalım.
  1.Doğru
  2.Doğru
  3.Yanlış
  4.Yanlış
 3. Eşleştirmeleri yapalım.
  İstanbul ' u Dinliyorum  ---> Modern Dönem
  Leyla vü Mecnun ---> Dini Dönem
  Oğuz Kağan Destanı ---> Destan Dönemi
  Ben Sana Mecburum ---> Modern Dönem
 4. Şıklardan hangisi söylenemez?
  Cevap: B şıkkı - Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
 5. Cevap: A şıkkı - Dil , yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

Sayfa 24 ve 25 - I. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları

 1. Test sorusu.
  Cevap: E şıkkı - Askeri tarih
 2. Doğru , yanlış sorusu.
  1. Doğru
  2.Doğru
  3.Yanlış
  4.Doğru
  5.Yanlış
  6.Doğru
  7.Doğru
  8.Yanlış
 3. Test sorusu.
  Cevap: E şıkkı - Bu dönemde islamiyet etkisiyle eser verilmeye devam edilmesi
 4. Cevap: B şıkkı - Kavme ait özelliklerin (yaşayış , kültür , inanç vb.) esere yansıması
 5. Aşağıdaki yargılardan doğru olanları işaretleyin.
  Cevap: Hepsi doğrudur. Üçünü de işaretleyiniz.
 6. Eşleştirmeleri yapalım.
  Roman ---> Batı Etkisinde Gelişen Türk Romanı
  Destan ---> İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  Kaside ---> İslami Dönem Türk Edebiyatı
  Mesnevi ---> İslami Dönem Türk Edebiyatı
  Hikaye ---> Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
  Gazel ---> İslami Dönem Türk Edebiyatı
 7. Cevap: D şıkkı - Öznellik - nesnellik
 8. Cevap: D şıkkı - Tam kafiye kullanılmıştır.
Sayfa 34 ve 35 - Değerlendirme Soruları

 1. Boşlukları dolduralım.
  1.Mitoloji ...
  2.Mitolojide halk hikayesi ...
  3.Sözlü ...
  4...inanç ve yaşam ...
  5... Göktürklere ...
 2. Soruya göre doğru şıkkı bulalım.
  Cevap: A şıkkı.
 3. Kendiniz cevaplamalısınız.
 4. Burada metin var.
 5. Soruya göre doğru şıkkı bulalım.
  Cevap: B şıkkı
 6. Cevap: E şıkkı.
Sayfa 41 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1.Yanlış
  2.Doğru
  3.Doğru
  4.Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1. şairler
  2. sade dil
  3. yazılmamıştır.  <-- boşluğa bu cevap gelecektir. Yanlış anlaşılmasın. 
 3. Soruya göre doğru şıkkı bulalım.
  Cevap: E şıkkı.
 4. Cevap: D şıkkı.
 5. Cevap: B şıkkı.
Sayfa 55 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1.Doğru
  2.Doğru
  3.Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1. ilahi
  2. öğretici ... sanatsal
  3. doğal
 3. Cevap: C şıkkı
 4. Cevap: C şıkkı
 5. Cevap: A şıkkı
Sayfa 61 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1. Doğru
  2. Doğru
  3. Doğru
 2. Cevap: E şıkkı
Sayfa 62 - 63 - II. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları
 1. Boşlukları dolduralım.
  1. destan
  2. onbirinci
  3. sözlü ve yazılı
  4. sekizinci
 2. Cevap: A şıkkı
 3. Eşleştirmeleri yapalım.
  Şehname ---> İran
  Ramayana ---> Hint
  Kalevala ---> Fin
  Niebelungen ---> Almanya
  Gılgamış ---> Sümer
 4. Cevap: B şıkkı
 5. Doğru olanları işaretleyelim.
  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ve 8. kutucukları işaretleyelim.
 6. Cevap: D şıkkı
 7. Cevap: C şıkkı
 8. Ait oldukları Türk devletlerini yazalım.
  Alp Er Tonga Destanı : Saka Türkleri
  Bozkurt Destanı : Göktürkler
  Türeyiş Destanı : Uygurlar
  Şu Destanı : Saka Türkleri
  Ergenekon Destanı : Göktürkler
  Oğuz Kağan Destanı : Hunlar
Sayfa 68 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1. Doğru
  2. Doğru
  3. Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1.  göktürk , uygur , arap ve latin
  2.  dini
 3. Cevap: D şıkkı
 4. Cevap: D şıkkı
Sayfa 86 - Değerlendirme Soruları 
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1. Doğru
  2. Yanlış
  3. Doğru
  4. Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1. Kutadgu , bilig
  2. Atabetül , akayük
 3. Cevap: B şıkkı
 4. Cevap: B şıkkı
Sayfa 94 - Değerlendirme Soruları
 1. Boşlukları dolduralım.
  1. şiirleri
  2. Anadolu
  3. didaktik
 2. Doğru olanlara tik atalım.
  Hepsini işaretleyelim Doğru olarak.
 3. Cevap: E şıkkı.
 4. Cevap: D şıkkı.
 5. Cevap: C şıkkı

***Buradan sonrası kaynağımda malesef bulunamıyor.***


Yorumlar