10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Fatih[Biryay] Yayınları Kitabı Cevapları

Sayfa 17 - Değerlendirme Soruları

 1. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
  1.Doğru
  2.Doğru
  3.Yanlış
 2. Edebiyat tarihinin incelendiği konulardan değildir?
  Cevap: D şıkkı - Edebi eserlerin bölümleri.
 3. I. Destan II. Roman III. Hikaye IV. Masal V. Mesnevi ....
  Cevap: Şıklardan hiçbiri doğru değildir. Doğru cevap ; I , IV , V , III , II
 4. Boşlukları dolduralım.
  - Roman , Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemine ait bir türküdür.
  - Edebiyat tarihçisi edebi dönemler , sanatçılar ve bunların eserlerini inceler.
Sayfa 23 - Değerlendirme Soruları

 1. Boşlukları dolduralım.
  - Türk Memlük yaratılış efsanesi , destan dönemi ürünüdür.
  - Türk edebiyatında , bir yüksek zümre edebiyatı bir de halk edebiyatı ayrımı yaşanmıştır. Bunun nedeni , kültür ve yaşam tarzıdır.
  - Dini dönemde islamiyet medeniyetin etkisi eserlere yansımıştır.
 2. Doğru ve Yanlışları bulalım.
  1.Doğru
  2.Doğru
  3.Yanlış
  4.Yanlış
 3. Eşleştirmeleri yapalım.
  İstanbul ' u Dinliyorum  ---> Modern Dönem
  Leyla vü Mecnun ---> Dini Dönem
  Oğuz Kağan Destanı ---> Destan Dönemi
  Ben Sana Mecburum ---> Modern Dönem
 4. Şıklardan hangisi söylenemez?
  Cevap: B şıkkı - Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
 5. Cevap: A şıkkı - Dil , yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

Sayfa 24 ve 25 - I. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları

 1. Test sorusu.
  Cevap: E şıkkı - Askeri tarih
 2. Doğru , yanlış sorusu.
  1. Doğru
  2.Doğru
  3.Yanlış
  4.Doğru
  5.Yanlış
  6.Doğru
  7.Doğru
  8.Yanlış
 3. Test sorusu.
  Cevap: E şıkkı - Bu dönemde islamiyet etkisiyle eser verilmeye devam edilmesi
 4. Cevap: B şıkkı - Kavme ait özelliklerin (yaşayış , kültür , inanç vb.) esere yansıması
 5. Aşağıdaki yargılardan doğru olanları işaretleyin.
  Cevap: Hepsi doğrudur. Üçünü de işaretleyiniz.
 6. Eşleştirmeleri yapalım.
  Roman ---> Batı Etkisinde Gelişen Türk Romanı
  Destan ---> İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  Kaside ---> İslami Dönem Türk Edebiyatı
  Mesnevi ---> İslami Dönem Türk Edebiyatı
  Hikaye ---> Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
  Gazel ---> İslami Dönem Türk Edebiyatı
 7. Cevap: D şıkkı - Öznellik - nesnellik
 8. Cevap: D şıkkı - Tam kafiye kullanılmıştır.
Sayfa 34 ve 35 - Değerlendirme Soruları

 1. Boşlukları dolduralım.
  1.Mitoloji ...
  2.Mitolojide halk hikayesi ...
  3.Sözlü ...
  4...inanç ve yaşam ...
  5... Göktürklere ...
 2. Soruya göre doğru şıkkı bulalım.
  Cevap: A şıkkı.
 3. Kendiniz cevaplamalısınız.
 4. Burada metin var.
 5. Soruya göre doğru şıkkı bulalım.
  Cevap: B şıkkı
 6. Cevap: E şıkkı.
Sayfa 41 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1.Yanlış
  2.Doğru
  3.Doğru
  4.Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1. şairler
  2. sade dil
  3. yazılmamıştır.  <-- boşluğa bu cevap gelecektir. Yanlış anlaşılmasın. 
 3. Soruya göre doğru şıkkı bulalım.
  Cevap: E şıkkı.
 4. Cevap: D şıkkı.
 5. Cevap: B şıkkı.
Sayfa 55 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1.Doğru
  2.Doğru
  3.Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1. ilahi
  2. öğretici ... sanatsal
  3. doğal
 3. Cevap: C şıkkı
 4. Cevap: C şıkkı
 5. Cevap: A şıkkı
Sayfa 61 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1. Doğru
  2. Doğru
  3. Doğru
 2. Cevap: E şıkkı
Sayfa 62 - 63 - II. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları
 1. Boşlukları dolduralım.
  1. destan
  2. onbirinci
  3. sözlü ve yazılı
  4. sekizinci
 2. Cevap: A şıkkı
 3. Eşleştirmeleri yapalım.
  Şehname ---> İran
  Ramayana ---> Hint
  Kalevala ---> Fin
  Niebelungen ---> Almanya
  Gılgamış ---> Sümer
 4. Cevap: B şıkkı
 5. Doğru olanları işaretleyelim.
  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ve 8. kutucukları işaretleyelim.
 6. Cevap: D şıkkı
 7. Cevap: C şıkkı
 8. Ait oldukları Türk devletlerini yazalım.
  Alp Er Tonga Destanı : Saka Türkleri
  Bozkurt Destanı : Göktürkler
  Türeyiş Destanı : Uygurlar
  Şu Destanı : Saka Türkleri
  Ergenekon Destanı : Göktürkler
  Oğuz Kağan Destanı : Hunlar
Sayfa 68 - Değerlendirme Soruları
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1. Doğru
  2. Doğru
  3. Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1.  göktürk , uygur , arap ve latin
  2.  dini
 3. Cevap: D şıkkı
 4. Cevap: D şıkkı
Sayfa 86 - Değerlendirme Soruları 
 1. Doğru ve yanlışları bulalım.
  1. Doğru
  2. Yanlış
  3. Doğru
  4. Doğru
 2. Boşlukları dolduralım.
  1. Kutadgu , bilig
  2. Atabetül , akayük
 3. Cevap: B şıkkı
 4. Cevap: B şıkkı
Sayfa 94 - Değerlendirme Soruları
 1. Boşlukları dolduralım.
  1. şiirleri
  2. Anadolu
  3. didaktik
 2. Doğru olanlara tik atalım.
  Hepsini işaretleyelim Doğru olarak.
 3. Cevap: E şıkkı.
 4. Cevap: D şıkkı.
 5. Cevap: C şıkkı

***Buradan sonrası kaynağımda malesef bulunamıyor.***


0 Yorum:

Dikkat! Konu ile ilgili özgürce yorumunuzu yazabilirsiniz fakat lütfen yazacağınız yorum konu ile alakalı, hakaret içermeyen ve düzgün bir Türkçe ile yazılmış olsun. Aksi takdirde yorumunuz "spam" olarak kabul edilecektir. İlginiz için teşekkür ederim.