8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fatih Yayınları Cevapları

Arkadaşlar öncelikle size bir şey öyretmek istiyorum. İstediğiniz sayfayı daha çabuk bulabilmeniz  için Ctrl+F yapmanızı öneririm.


KİTAP ve İNSAN metni ile başlıyorum. (sayfa 12)

1.Etkinlik (sayfa 12)
Okuduğunuzda çok etkilendiğiniz kitabı soruyor bunu kendiniz cevaplamalısınız.

2.Etkinlik (sayfa 12)
Okumak kelimesi'nin size çağrıştırdıklarını yazacaksınız örn:kitap , okul ,insan ,kütüphane,türkçe vb.

3.Etkinlik (sayfa 13)
Anlamını bilmediğiniz kelimeleri istiyor sizin bilip bilmediklerinizi bilmediğim için yardımcı olamıyacağım.

4.Etkinlik
(sayfa 13)
Metni hatırlamak için anahtar kelimeler yazmanızı istiyor.. Yazabileceğiniz şeyler insan , kitap,dost,okumak vb. olabilir.

5.Etkinlik (sayfa 13)
Metinle ilgili 3 soru istiyor...
1. Hangi tür kitapları seversiniz ?
2. Kitap okurken okuduğunuz yer fark eder mi ?
3. Daha çok okuyan mı yoksa daha çok gezen mi bilir ?

6.Etkinlik (sayfa 14)
Fotoğrafları incelemenizi ve size çağrıştırdıklarını yazmanızı istiyor.ÖRN: okumayı , öğrenmeyi çağrıştırıyor gibi şeyler yazabilirsiniz.

7.Etkinlik (sayfa 15)
Doğru yanlışları yazmanızı istiyor ve bunlara birer örnek istiyor.
1.D
2.D
3.D
4.Y
5.D
6.Y
7.D
8.D

8.Etkinlik (sayfa 15)
Aşağıdaki metindeki altı çizili kelimelerden bir varlığın ismi olanları mavi kalemle , bir işin ,oluşun veya hareketin ismi olanları da sarı kalemle boyayınız DeMİş..
1. cümleden -->isim
2.yıldızın -->isim
3.hazırlamak -->fiil
4.yürüyüşünüzün -->fiil
5.harfleri -->isim
6.yazmaya -->fiil
7.kahramanlar -->isim
8.dolaşmaya -->isim
9.korkmak -->fiil

9.Etkinlik (sayfa16)
İsim niteleyenleri bir kutuya yazın fiil niteleyenleri bir kutuya yazın demiş..
İSİM NİTELEYEN KELİMELER
1.yapan
2.anlattığı
3.unutulmaz
4.sevdiğim
FİİL NİTELEYEN KELİMELER
1.gülerek
2.ayırmadan
3.unutuldukça
4.vakit varken

İMZA GÜNÜ
metnine geçtik. (sayfa 17)

1.Etkinlik (GEÇİYORUM) (sayfa 17)

2.Etkinlik
(sayfa 17)
Numaraları anlamlarının karşısına yazın demiş..Şöyle yapacam boşluğa gelen numaraları yukardan aşağıya söylüyecem.
Şu şekilde; 2,3,1,6,5,7,4

3.Etkinlik (sayfa18)
Metnin konusunu istiyor..(Geçiyorum)
4.Etkinlik (sayfa 18)
Hikaye haritasını tamamlayın demiş.
1.HİKAYEDEKİ KAHRAMANLAR--> Çocuk, anne , yazar , okurlar.
2.KAHRAMANLARIN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ--> Çocuk-Heyecanlı,kitap okumayı seven bir kişi...Yazar-Kitap okumayı seven ve çocukları çok seven bir kişi.

5.Etkinlik (sayfa 19)
Metne göre cümleleri tamamlamamızı istemiş..
a.Metindeki çocuk çok heycanlıydı.Çünkü çok sevdiği yazara kitaplarını imzalatacaktı.
b.Çocuk yazarın diğer insanlardan farklı olduğunu düşünüyor.Çünkü çocuk kitapları çok seviyor ve yazarların farklı olduğunu düşünüyor.
c.Çocuk kitapları yazara imzalatmak için eski kitapları uzattı.
d.Çocuk,kitap satın almak için parayı uzattı.

6.Etkinlik (Geçiyorum) (sayfa 19)

7.Etkinlik (sayfa 20)
Virgülün kullanımıyla ilgili bişey.Eşleştirme yapılması isteniyor.
Soldan birinci kutu sağdan ikinciye eşit.
Soldan ikinci , sağdan beşinciye eşit.
Soldan üçüncü sağdan dördüncüye eşit.
Soldan dördüncü , sağdan birinciye eşit.

8.Etkinlik (sayfa20)
Aşağıdaki metni isim-fiil eklerini kullanarak tamamlamamızı istiyor ..
1. okuma
2.okumak
3.yürüyüşe
4.ulaşmak
5.olma
6.bakışlarından 

9.Etkinlik (sayfa20)
Altı çizili kelimeleri ayırmamızı istiyor..
OLUMSUZLUK EKİ ALMIŞ FİİL--> Unutma , yapma.
İSİM-FİİL EKİ ALMIŞ FİİL --> unutma , açıklama , yapma , gitme gelmeme

10.Etkinlik (sayfa 21)
Şiiri isim-fiil ekleriyle tamamlamamızı istiyor.
1.bakış
2.anlatma
3.söylemek
4.verme

MUĞLA KOCAMUSTAEFENDİ İL HALK KÜTÜPHANESİ metnine geçiyoruz.(sayfa 22
)

1.Etkinlik (sayfa 22)
Size çağrıştırdıklarını bilemem ..

2.Etkinlik (sayfa 22)
Bulmacayı çözelim.
1.MATERYAL
2.MİNYATÜR 
3.YEREL
4.BARAKA
5.TEMATİK
6.TEFRİKA

3.Etkinlik (sayfa 22)
Cümlenin ifade ettiyi örtülü anlamı istiyor.
Verilen Cümle-->Soba yanan sıcak bir kütüphanede asla sahip olamayacağım ama hepsi de benim sayılan kitapları okuyorum.
Yazacağımız-->Kitapların hepsine sahip olamıyacağını ama kütüphanelerin ortak kullanım alanı olmasından dolayı istediği kadar kitap okuyacak.

4.Etkinlik (sayfa 23)
Aşağıdakileri cümle içinde kullanmamızı söylüyor.
ÖMÜR GEÇİRMEK-->Onlarla bir ömür geçirmek istiyordu.
RESTORE ETMEK-->Tarihi eseri restore edip müzeye taşıdılar.
KEŞFETMEK-->Yeni bir şey keşfetmek için uğraşıyordu.
YEGANE-->Yegane yolumuz bu.

5.Etkinlik (sayfa 23)
Eşleştirme istiyor.
Soldan birincisi sağdan birinciye.
Soldan ikinci sağdan ikinciye.
Soldan üçüncü sağdan birinciye.
Soldan dördüncü sağdaan ikinciye.

6.Etkinlik (sayfa 23)
Resimlere göre cümleleri fiil ekleriyle tamamlayın demiş.
1.Uyuyan çocuk.
2.Koşan atlet.  
3.Solmuş çiçek.
4.Çalar saat.
5.Gülen yüz.
6.Çözülmemiş problem.
7.Çözülmüş problem.

7.Etkinlik
(sayfa 24)
Altı çizili kelimeleri önlerindeki isimleri niteleyecek şekilde yeniden yazın demiş.
Kitabın verdiği cümle / Bizim yazacağımız
Bardaklar kırılmış / kırılmış bardaklar.
Evler boyanacak / boyanacak evler.
Hatırlar unutulmaz / unutulmaz hatırlar.
Çocuklar yaramazdı / yaramaz çocuklar.
İnsanlar ranıdıktır / tanıdık insanlar.

8.Etkinlik
(sayfa 24)
SOLDAKİ RESİMLERİN ALTINA YAZILACAKLAR(Burdakiler fiil)
1 Tohum ekmek
2 toprağı kazmak
3 çivi çakmak
4 yemek yemek
SAĞDAKİ RESİMLERİN ALTINA YAZILACAKLAR(Burdakiler İsim)
Ekmek
Kazma
Çakmak
Yemek

9.Etkinlik(Malesef geçiyorum)
(sayfa 25)

ÖYKÜLERİN SICAĞINDA CAHİT SITKI
metnine geçiyoruz. (sayfa 26)

4.Etkinlik (sayfa 27)
Öznel mi Nesnelmi diye soruyor.
1 Ö
2 N
3 N
4 Ö
5 N

5.Etkinlik (sayfa 28)
Metnin türüne uygyn olanları maviye boyayın demiş
Bir kitap diye başlayanı boyuyoruz ve Ele alınan diye başlıyanı boyuyoruz.

8.Etkinlik  (sayfa 29)
Noktaları doğru yerlere koymamızı istiyor.
1. Adam(:)Korkuyordum.
Tellal(:) Neden korkuyordun (,) onu söyle(?)
Adam(:) İnsanlardan efendim (.) 
2.Çeşitli karagöz oyunlarına şu ağ adresinden ulaşabilirsiniz(.)https(:)//kültür(.)gov(.)tr

11.Etkinlik (sayfa 30)
Zarf-fiil leri doğru yere ekliceez.
1.kalkIP 
2.yapIP
3.etİP
4.gelİP
5.hatırladığında

KÜTÜPHANE metnine geçtik. (sayfa 31)

1.Etkinlik (sayfa 31)
özge,cihan,mercan,derya,nazar,sıla kelimelerinin anlamlarını istiyor.
1.sıla
2.cihan
3.derya
4.özge
5.mercan
6.nazar

2.Etkinlik (sayfa 31)
sevgi,samimiyet,özlem kutularını maviye boyuyup altına ise Bu kavramlar kitap sevgisi ile ilgilidir.Yazıyoruz..

4.Etkinlik (sayfa 32)
Başlık önerileri istiyor.  
1 Gerçek dost kitaplar
2 Başka dosta gerek yok tek dost kitaplar
3 En büyük dost kitaplar

8.Etkinlik  (sayfa 34)
Ben sadece fiilimsilerin türlerini yazacam.
1 düşen-sıfat fiil
2 doğmadan-zarf fiil
3 gelen-sıfat fiil
4 yaşken-zarf fiil

9.Etkinlik  (sayfa 34)
a dan g ye önce cümledeki görevini yazacam eklerin adı zaten cümledeki göreviyle aynı (örn: Cümledeki görevi sıfat Eklerin adı sıfat eki) gibi.

CÜMLEDEKİ GÖREVİ
a sıfat
b isim
c zarf
ç isim
d sıfat
e isim
f zarf
g sıfat

ATATÜRK'ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ESERLERİ  metnine geçtik.(sayfa 43)

1.Etkinlik (sayfa 43)
Bizden altı çizili kelimelerin yerine aynı anlama gelecek kelimeler yazmamızı istiyor.

Onların verdiği kelimeler / Bizim yazacağımız
ince eleyip sık dokuyarak  / özenli ve planlı
baş koymak / amaca
asmasında / basamak
vefa / minnet

2.Etkinlik (sayfa 43)
Eşleştirme yapmamızı istiyor ..
Soldan birinci sağdan ikinci ve dördüncü ile eşleşecek.
Soldan ikinci sağdan birinci ile eşleşecek.
Soldan üçüncü sağdan üçüncü ile eşleşecek.

3.Etkinlik (sayfa 44)
Bizden cümleleri tamamlamamızı istiyor.
a.Atatürk'ün en büyük ideali milleti yükseklere taşımak ve en iyi duruma getirmek.Refah bir ülke yaratmak.
b.Atatürk ideallerini gerçekleştirmek için hiçbir zorlukta yılmayıp hepsini aşmıştır.
c.Atatürk Türk halkına gerçekleri açıkça anlatmak amacıyla her zaman onlarla iç içe olmuştur.

4.Etkinlik (sayfa 44)
Aşağıda verilen cümleleri bir kaç cümleyle ifade etmemizi istemiş.Hemen yazacağımıza geçiyorum.
Atatürk'ün yaptığı bütün bu işler onun en büyük eserinin milletine duyduğu sevgisidir.

5.Etkinlik (sayfa 44)
Okuduğunuz metne göre aşağıdaki boşlukları tamamlayınız demiş.
  Atatürk , askeri alandaki birikimini ve deneyimlerini yansıtan şu eserleri yazmıştır:Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu , I. Dünya Savaşı , Geometri kitabı , Taktik Tatbikat Gezisi , Cumalı Ordugahı.
  Atatürk'ün ''Nutuk'' adlı eserinde uygulamayı bırakın evrelere ayırmak ve yararlanarak ulusun duygu ve düşünceleri üzerinde işlemek ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak.Yurdun işgali parçalanmasını anlatır.Atatürk , ''Nutuk'' adlı eserini 1927 yılında okumuştur.

6.Etkinlik (sayfa 45)
Aşağıda verilen ifadeleri planını oluşturacak şekilde düzenleyiniz demiş.
Öncelikle cümleleri numaralandırın.
Giriş: 5,6. cümleler
Gelişme: 2,4,6. cümleler.
Sonuç: 3. cümle.

7.Etkinlik (sayfa 46)
Aşağıdaki cümlelerin uygun yerinde kısa çizgi işaretini kullanarak kullanım gerekçelerini alta yazın demiş.
1.Heceleri ayırmak için kullanılmış.
2.Kelime köklerini ve eklerini ayırmak için kullanılmış.
3-4.Kelimeler arasında ''-den,...-a ve -e ,ile '' anlamını vermek için kullanılır.
5.Ara sözlerini ve ara cümlelerini ayırmak için kullanılır.

8.Etkinlik (sayfa 46)
Altı çizi kelime/gruplarını hangi fiilimsiye bağlı olduklarını yazınız demiş.
a. Sıfat ve isim fiile bağlıdır.
b.Zarf fiil.
c.sıfat,zarf fiile bağlıdır.

9.Etkinlik (sayfa 46)
Verilen cümlelerin altındaki sorusuna karşılık gelen fiilimsileri yazınız falan demiş.
a.Ne zaman? gördüğüm / sıfat fiil.
b.Nasıl? baka baka / zarf fiil.
c.Kim? gelen / sıfat fiil.
ç.Ne zaman? anarken /zarf fiil.

Bir Hatıra metnine geçtik. (sayfa 47)

1.Etkinlik (sayfa 47) (Geçiyorum)

2.Etkinlik (sayfa 47)
Anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazın demiş her neyse ben hemen cevaba geçiyorum.
Anlamını Bilmediğimiz Kelimeler
1.Anekdot / küçük hikaye , fıkra.
2.şuur / ruh hali.
3.tevazü / alçak gönül.
4.itiyat / eskimiş.
Cümleler
Arkadaşıma anekdot anlattım.
Şiir yazanlar çok şuurlu.
Türkler tevazüdür.
Bu çok itiyat.

4.Etkinlik (sayfa 48)
İki kişiyi karşılaştırmamızı istemiş.
1.Kişi
Adı : Atatürk
Özellikleri : Alçak gönüllü ,mütevazi , hoşgörülü , disiplinli bir kişidir.
2.Kişi
Adı : Refik Bey
Özellikleri : Atatürk'ü çok öven ve seven biri.

5.Etkinlik (sayfa 48)
Yeni başlıklar yazmamızı istiyor.
1.Bir Gün
2. Türk Ulusu vb.şeyler yazabilirsiniz.

7.Etkinlik (sayfa 50)
*Uygun yerlere eğik çizgi koymamızı istiyor.
('')İstanbul'u dinliyorum,gözlerim kapalı:(/)Önce hafiften bir rüzgar esiyor:(/)Yavaş yavaş sallanıyor (/)Yapraklar ağaçlarda.
                                                                                                                    Orhan Veli Kanık
*Cumhuriyet 29(/)10(/)1923 tarihinde ilan edilmiştir(.)  
*Öğretmenimiz(,)geçen derste(,) madan(/)meden ekinin kullanımıyla ilgili özellikleri anlattı.

8.Etkinlik (sayfa 50)
a.Ben (.....) gittim.
b.Biz (.....) yaptık.
c.O (....) ağladı
ç.Onlar (.....) oynadılar.
d.Bizim (....) kontrol edildi.

9.Etkinlik (sayfa 50)
Özne ve yüklemleri bulup altını çizeceğiz.
a.Ahmet ve Ali (özne).... gelecek (yüklem)
b.Son sıradaki öğrenci (özne) benim arkadaşımdır(yüklem)
c.Ağrı Dağı (özne) Türkiye'nin en yüksek dağıdır.(yüklem)
ç.Gizli Özne:(siz) ....teslim etmelisiniz (yüklem)
d. Yasemin (özne)......gitti (yüklem)

10.Etkinlik (sayfa 50) 
Cümleleri uygun yüklemlerle tamamlıcağız.
1.....var
2.....oynadık.....yedik.
3......oldu.....dinledik
4......olur

İnsan Sevgisi ve Evrensellik metnine geçtik.(sayfa 51)

2.Etkinlik (sayfa 51)
Bir kimseye değersiz gözle bakmak / Hor görmek.
Bağnaz olmama hali / Taassupsuzluk.
Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutulmuş yapı / Harabe.
Üzüntü , sıkıntı , kader / ıstırap.
Söz dinleme , boyun eğme / İtaat.

5.Etkinlik (sayfa 52)
 1. Olumsuz ifadelerle başlayan cümle ''aksine'' kelimesi ile olumlu ifadelerle yer verilmiştir.
 2. Bir şeyi doğrularken bundan başka farklı şeylerinde olabileceğini gösteriyor. 

Ellinci Yıl Türküsü metnine geçiyoruz. (sayfa 76)

2.Etkinlik (sayfa 76)
Oradaki şeylerin anlamını bulup bulmacada göstereceyiz. 
 • Özenti
 • bent
 • perçinlemek
 • imrenmek
 • alın teri
 • kor
3.Etkinlik (sayfa 76) 
Şiirin ana duygusunu istemiş.
Şiirin ana duygusu :  Kültür , vatan , cumhuriyet sevgisidir.

4.Etkinlik (sayfa 76) 
Sebep-sonuç ilişkisiyle tamamlamamızı istiyor.
Ve çağları uygarca göyüslemen için yüzlerce kişiden yardım istedim.

5.Etkinlik (sayfa 77)
Bizden cümlelerde hangi söz sanatının kullanıldığını istemiş.
 1. Pembe kutu )Benzetme
 2. Yeşil kutu) Abartma
 3. Kahverengi kutu ) Abartma
 4. Benzetme
7.Etkinlik (sayfa 78)    
Uygun yerlere tırnak işareti koyacağız.
 • Atalarımız,''Akıl yaşta değil , baştadır.'' demişlerdir.
 • ''Yaprak Dökümü'' Reşat Nuri'nin en güzel romanıdır.
 • Memduh Şevket Esendal,''Şeftali Bahçeleri'',Bütün Hikayeleri , Dost Yayınları , Ankara , 1965.
 • ''Bütün bildiğim,birşey bilmediğimdir''. der Socrates.
 • Şiirde özellikle ''ahenk'' çok önemlidir.
9.Etkinlik (sayfa 78)  
Aşağıdaki öge sıralanışlarına uyan cümleler yazmamızı istemiş.
a.Biz evde televizyon izledik.
b.Biz akşam yemeyini mutfakta heyecanla bekledik.
c.O , sessizce odasında müzik dinledi.
ç.Okulda ödevimi heyecanla yaptım.

   
10. Etkinlik (sayfa 79) 
Aşağıda verilen metinde altı çizili bölümleri uygun torbalara yerleştirelim.
Nesne
Belirtili nesne       /      Belirtisiz nesne
kurumuş bir çiçek     Bu çiçeği
                                  Bunu 
Zarf Tamlayıcısı
Bu sabah , cümleyi , okuyunca , hemen , çok dikkat ederek.

Yer Tamlayıcısı

Oraya , okitabın arasına ,size.

Dil Sevgisi , Dil Bilinci metnine geçtik.(sayfa 80)

2.Etkinlik (sayfa 81) 
Metinden alınan kelimelerin anlamlarıyla eşleştirilmesini istiyor.
          Kelimeler            /                      Anlamları
 1. duyumsamak                     Duyular aracılığıyla bir şeyi algılamak.
 2. ekin                                    Kültür , hars.
 3. boy atmak                          Gelişmek.
 4. varsıllaşmak                       Zenginleşmek , zengin durumu gelmek.
 5. basamak                              Derece , aşama , evre.
4.Etkinlik (sayfa 82)
Aşağıya metinle ilgili sorular yazacağız. 
 1. Metnin ana fikri nedir?
 2. Dil millet için neden önemlidir?
 3. Dil sevgisi size neyi çağrıştırıyor?
5.Etkinlik (sayfa 82)
Altı çizili kelimelerin ne işe yaradığına bakacağız.
İlk altı çizili kelimemiz ''ama''.. Anlamı : Cümleleri birleştiriyor.
İkinci altı çizili kelime''Ne var ki''. Anlamı : İtiraz ederek cevaplama.

6.Etkinlik (sayfa 82)
Aşağıdaki boşluğu tamamlıyacağız.
Dilimiz kirleniyor ve bozuluyor çünkü dilimize başka ülkelerin dillerinden kelimeler giriyor ve bu kelimeler çok kullanılıyor.

8.Etkinlik (sayfa 83)
Aşağıda verilen cümleleri yay ayraç kullanılması gereken yerlerde kullanacağız.
 • Soru o kadar kolaydı ki (!) Üç kişi çözemedik.
 • Ahmet : (Başını çevirir.)Bugünlerde çok seyehat ediyormuşsunuz. 
          Hasan Amca : (Yavaşça cevap verir.) Seyehat için yaşımı fazla mı buldun ?
 • ''Uçun kuşlar,uçun doğduğum yere,
            Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.''
                                                   (Rıza Tevfik Bölükbaşı)
 • 1785 (?) yılında doğan Dadaloğlu halk şiirimizin güçlü bir şairidir.
9.Etkinlik (sayfa 84)
Aşağıdaki metinde vurgulanan kelimelerin altını çizin demiş.
top , çocuklara , top oynamanın iyi olmadığını , hiç oralı olmuyorlardı , sanki kendi kendine , olup bitenleri , bir bulut , yavaş yavaş , şemsiye gibi , rahat bir nefes aldılar , geri.

10.Etkinlik (sayfa 84)
Boşlukları uygun dolduralım ..
 • Samsun ' a (yer tamlayıcısı vurgulanmış)
 • seçerek (zarf tam. vurgulanmış)
 • treni (belirtili nesne vurg.)
 • bıkmadan ( zarf...)
 • sınıfta (yer...)  
Son Kuşlar metnine geçiyoruz. (sayfa 85)

2.Etkinlik
Aşağıda metinde geçen bazı kelime ve kelime gurupları var ama harflerinin yeri değşik onları düzeltip doğrusunu yazacağız sonra anlamlarını tahmin edip sözlük anlamlarına bakacağız...
Kelime ve kelime gurupları  /       Tahmin           /        Sözlük anlamı      
çıkın                                           ---------------------    Bir beze sarılarak düğümlenmiş bohça.
göçmen                                       ---------------------    Göç eden bir kişi.
çığırtkan                                     ---------------------    Tellalın türkçesi.
ökse                                               -----------------       Kuş tuzakları (yapışkan)
salık vermek                                  -----------------       Serbest bırakmak.
seferber etmek                                ---------------        Elinden geleni yapmak.

3.Etkinlik (sayfa 86)
Okuduğumuz metne göre aşağıyı dolduracağız.
Hikayenin adı : Son kuşlar.
Hikayenin yazarı : Sait Faik Abasıyanık.
Olayın geçtiği yer : Ada.
Hikayenin konusu : Doğanın ve insanların yok olması.
Şahıs ve varlık kadrosu : Konstantin Efendi , yazar , mühendis.
Olayın geçtiği zaman : Sonbaharın son günleri.
Hikayenin ana fikiri : Doğayı korumalıyız.

4.Etkinlik (sayfa 86)
Metinden alınan aşağıdaki bölümlerde anlatımın kimin ağzından yapıldığını yazacağız.Anlatıcı belirleyen eklerin altını çizeceğiz.
Sol kutucuk ile başlıyorum. ''varmıyorum'' , ''görürdüm'' , ''içim'' kelimelerinin altını çiziyoruz.Altına şöyle yazıyoruz. Yazarın (1. tekil kişi) ağzından anlatılmış.

Sağ kutucuğa ise Yazar burada gözlemcidir(3. tekil kişi) yazıyoruz.

5.Etkinlik (sayfa 87)
Sait Faik Abasıyanık'la ilgili bir araştırma yapıp altı doldurmamızı istiyor.
Doğum ölüm yılları : 1906 - 1954.
Eserlerinin adları : Lüzumsuz Adam , Şahmerdan , Mahalle Kavgası , Havada Bulut , Kumpanya , Havuz Başı , Son Kuşlar...
Anlatım özellikleri : Gözleme dayalı bir anlatım kullanıyor.
Hikayelerinde en çok ele aldığı konular : Toplumsal düzeyin çirkinlikleri , sahtelikler , adaletsizlikler karşısında direnen insanın yalnızlığını anlatmış.

6.Etkinlik (sayfa 87)  
Aşağıda metinde geçen bazı deyimler verilmiştir.Bu deyimleri birer cümlede kullanınız demiş.
1.Pılısını pırtısını toplamak : her şeyi alıp gitmek.Cümle : Pılısını pırtısını toplayıp gitti.
2.Başını alıp gitmek : İzin almadan gitmek.
Cümle : Her kesi bırakıp başını alıp gitmiş.
3.İçi cız etmek : Acıma.
Cümle : O çocukları görünce içim cız etti.
4. Kanı donmak : Korkmak.
Cümle : Köpeyi görünce kanı dondu.

8.Etkinlik (sayfa 88)
Aşağıdaki paragrafta uygun yerlerde kesme işareti kullanmamızı söylemiş.
Başlıyorum.Ayşe öğretmenimiz , Isparta ' nın Eğirdir Gölünün kenarında şiir dinletisi düzenledi.Bütün katılanlar , önce İstiklal Marşı ' nı söylediler ve arkasından Atatürk ' ün anısına bir dakikalık saygı duruşu yaptılar.Türk milletinin büyük halk ozanı Aşık Veysel ' den şiirler okundu.Herkes orada mutlu anlar yaşadı.

9.Etkinlik (sayfa 89)
Bizden cümlelerin Etken mi Eilgen mi olduğunu soruyor.
 1. Edilgen
 2. Etken
 3. Edilgen
 4. Etken
 5. Etken
 6. Edilgen
10.Etkinlik (sayfa 89)
Aşağıdaki fiilleri etken ve edilgen olarak birer cümlede kullanmamızı istiyor.
yaz-   Etken : Öğretmenin verdiği ödevi yazdım.
          Edilgen : Öğretmenin verdiği ödev yazıldı.
gör-   Etken : Sabah seni gördüm.
          Edilgen : Öğrenciler caddede görüldü.
sor-    Etken : Akşam seni sordular.
          Edilgen : Tüm sınıfa aynı soru soruldu.

11.Etkinlik (sayfa 89)
Aşağıdaki cümleleri geçişli / geçişsiz diye ayıracam sadece.
 • geçişli.
 • geçişsiz.
 • geçişli.
 • geçişli.
 • geçişsiz.
 • geçişsiz.
12.Etkinlik (sayfa 89)
Aşağıdaki cümleleri uygun fiillerle tamamlayarak geçişli / geçişsiz olduğunu yazacağız.işaretliyeceğiz.
Gün doğmadan neler doğar. (GEÇİŞSİZ)
Bugünün işini yarına bırakma. (GEÇİŞLİ)
Ayağını yorganına göre uzat. (GEÇİŞLİ)
Lafla peynir gemisi yürümez. (GEÇİŞSİZ)
Mum dibine ışık  vermez. (GEÇİŞSİZ)

Beyaz Diş  metnine geçtik.

4.Etkinlik (sayfa 91)
Aşağıdakileri sebep-sonuç veya amaç-sonuç olacak şekilde eşleştireceğiz.
 • Soldan 1 Sağdan 3'e.
 • Soldan 2 Sağdan 1'e.
 • Soldan 3 Sağdan 2'ye.
 • Soldan 4 Sağdan 3'e.
5.Etkinlik (sayfa 92)
Aşağıdaki bilgilrden metne uyanı maviye boyamamızı söylüyor.
Üstten 3 ' ü ve alttan ortadaki boyanacak.

6.Etkinlik (sayfa 92)
Beyaz Diş ' in gösterdiği tavır ve davranışları karşılaştıracağız.
Önce:
Çelişik duygulardaydı , başkasını görünce hırlıyor diğer köpeklerle uğraşıyordu.
Sonra:
Diğer köpeklerle uğraşmayı bıraktı ve etrafını korumaya başladı (daha önce de koruyordu)

7.Etkinlik (sayfa 92)
Soru işaretinin kullanımıyla ilgili iki cümle yazacağız.
1. Kutucuğa : Arkadaşımın dedesi 1940 (?) yılında doğmuştur.
                        Ünlü şair 1934(?) yılında ölmüş.
2.Kutucuğa : Nereye gidiyorsun ?
                       Yarın okula gidecek misin ? ... vb. şeyler yazılabilir.

8.Etkinlik (sayfa 93)
Aşağıdaki paragrafta geçen cümlelerin yüklemini bulup isim cümlesi mi , fiil cümlesimi olduğunu yazacağız.
 1. güzeldi / isim cümlesi.
 2. vardı / isim cüm.
 3. baktım / fiil cüm.
 4. vardı / isim cüm.
 5. yaklaştım / fiil cümlesi.
 6. Ayşe'ydi / isim cüm.
 7. anlaşıyordu / fiil cüm.
9.Etkinlik (sayfa 93)
Aşağıdaki boşlukları uygun yüklemlerle tamamlıcağız.
Bütün gece yağmur yağdı(fiil cümlesi). Her yerde su birikintileri oluştu(fiil cümlesi).Sokakta yürüyen insanların paçaları ıslandı(fiil cüm.).Çocuklar suların içinde oynadı(fiil cüm.).Bu yağmur mevsimin artık son yağmuruydu(isim cüm.).Bu zamandan sonra yağmur yağmaz(fiil cüm.).Sıcaklar yavaş yavaş başlıyor(fiil cüm.).İnsanlar kırlara pikniğe gidiyordu(fiil cüm.) 

10.Etkinlik (sayfa 93)
Hemen ne yapacağımıza geçiyorum.
 1. boyadı / fiil cümlesi.
 2. boyadı / isim cümlesi.
 3. yağdı / isim cüm.
 4. yağdı / fiil cüm.
 5. karardı / fiil cüm.
 6. karardı / isim cüm.
 7. tatlı / isim cümlesi.
 8. tattı / fiil cümlesi.
Sevgi metnine geçtik. (sayfa 94)

2.Etkinlik (sayfa 94)
Hemen ne yapacağımıza geçeceğiz.
 • a ve b maddelerinde verilen ''geç'' kelimeleri arasında sonuç ilişkisi vardır.
 • c maddesinde verilen ''iyi'' ve ''kötü'' kelimeleri arasında zıt anlamlık ilişkisi vardır.
 • d maddesinde verilen ''küsmek'' ve ''darılmak'' kelimeleri arasında eş anlamlı anlamlık ilişkileri vardır.
 • d ve e maddelerinde verilen ''benimsemek'' ve ''kabul etmek'' kelimeleri arasında yakın anlam anlamlık ilişkisi vardır.
9.Etkinlik (sayfa 97)
 • 3 kutucuğada '' Yüklem yeri değişmiş ve vurgulama deyişiyor. '' yazacağız.
Dünyayı Güldüren Adam metnine geçtik. (sayfa 105)

1.Etkinlik (sayfa 105)
 • a / 3.
 • b / 5.
 • c / 1.
 • ç / 2.
 • d / 6.
 • e / 4.
2.Etkinlik (sayfa 105)
Öznel cümleler : c ve ç.
Nesnel cümleler : a ve b.

5.Etkinlik (sayfa 106)
*Server Bedii [ Peyami Safa (1899 - 1961) ] Cumhuriyet döneminde yazdığı polisiye romanlarla tanınır.
*Araştırma yapmak için kütüphaneye gittiğimde kütüphane memurunun verdiği kartta şu künye yazılıydı : Yaşar Kemal [ Göceli ] Ağrı Dağı Efsanesi , YKY , İstanbul , 2003.

6.Etkinlik (sayfa 106)
 • Zeynep ders çalışıyor.Osırada kardeşi yemek yiyor. \Bizim yazacağımız/ Zeynep ders çalışırken o sırada kardeşi yemek yiyor.
 • Okuldan döndü.Daha sonra kütüphaneye gitti. Okuldan döner dönmez kütüphaneye gitti.
 • Kitap okudu.Daha önce arkadaşına telefon etti. Kitap okumadan önce arkadaşına telefon etti.
 • Karşıdan bir adam geliyor.Obenim amcamdır. Karşıdan gelen adam benim amcamdır.
 • Dün bir kazak almış. Bugün onu giyiyor. Dün aldığı kazağı bugün giydi.
7.Etkinlik (sayfa 107)
2,3,4,5 ' i işaretliyoruz...

8.Etkinlik (sayfa 107)
 • Yine gelmedi oysa bize söz vermişti.
 • Yağmur başladı ve herkes evlere kaçtı.
 • Dün gece bekledim ama aramadın.
 • Yine geç kaldım halbuki erken kalkmıştım.
9.Etkinlik (sayfa 107)
Okulumu , arkadaşlarımı bırakıp gidiyorum.
Başımı ona doğru çevirince beni tanıdığını anladım.
Sinemaya gitmek için sözleştik ama gelmedi.
Kitabı elimden bırakıp uyudum.

Yünden Halıya metnine geçiyoruz. (sayfa 111)

2.Etkinlik (sayfa 112) 
 • Ortadan çekilmek veya görünmez olmak. / Bir anda gözden kayboldu.
 • Büyük bir istekle çalışmaya başlamak. / Bugün sabahtan işe koyuldu.
 • Bi yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık,duvarla çevrili alan. / Avluya giderken düştü.
 • İpek bükme , iplik sarma vb. işlerde kullanılan , el ve ayakla çevrilen dolap. / Dün çıkrığı kırdı.
 • Yün , pamuk gibi şeyleri tellerle ayırarak kabartmak. / Pamuğu eyirmek için uğraşıyorlardı.
3.Etkinlik (sayfa 112)
yollara düşmek : Samsuna gitmek için yollara düştük.
doğaçlama : Tiyatro oyununda doğaçlama yaptılar.
özgü : Herkesin kendine özgü bir kişiliği , yeteneği var.
alın teri : Alın teriyle parasını kazanıyordu.

6.Etkinlik (sayfa 113)
Öznel yargılar : Halı dokumasınıda usta eller yaptıysa ortaya değerli dokuma halılar çıkıyor.
Nesnel yargılar : Kaliteli bir halı için iyi bir yün gerekli.

7.Etkinlik (sayfa 113)
Metinde anlatılanlar gerçektir. / İşaretleyin.
Metinde betimlemelere yer verilmiştir. / İşaretleyin.
Metin bir yerle ilgili gözlem ve izlenimleri aktarmaktadır. / İşaretleyin.
NOT : Benim söylediklerim dışındakileri işaretlemeyin.

10.Etkinlik (sayfa 114)
hiçbir , hiçbir şey , herhangi , her şey , herhalde , biraz , birdenbire.

11.Etkinlik (sayfa 115)
a.Varsayım.
b.Karşılaştırma.
c.İhtimal.
ç.Şart
d.Deyerlendirme.
e.Beklenti.
f.Tanımlama.
g.Kararsızlık.

12.Etkinlik (sayfa 115)
öneri : Kendinize belli bir amaç çizin.
beklenti : Senin sınavdan en az 85 almanı bekliyorum.
olasılık : Kalemim sende olabilir.
varsayım : Diyelimki yolda bir kaza gördün ilk önce ne yaprsın ?
tanımlama : Sınavlar , öğrencilerin seviyesini belirlemek için kullanılır.
eleştiri : Çok kötü giyinmişsin.
karşılaştırma : Mor kalemin sarı kaleminden daha güzel.
karasızlık : Hangi kalemi alsam bilemedim.

13.Etkinlik (sayfa 115)
a. ... şimdi kışı yaşıyor (karşılaştırma)
b. ... evdedir (ihtimal)
c. ... çocukların en sevdiği bir yazı türüdür. (tanımlama)
ç. ... güzel not almanı bekliyorum. (beklenti)
d. ... varsayalım sınavdan 40 aldın. (varsayım)
e. ... hepsi doğru. (onaylama)

Ergenekon Destanı metnine geçtik. (sayfa 116)         

2.Etkinlik (sayfa 116)
öç almak kelimesi hiç biriyle eşleşmiyor.
hendek kelimesi 6 ile eşleşiyor
yaman kelimesi 1 ile eşleşiyor.
gafil avlamak kelimesi 2 ile eşleşiyor.
sarp kelimesi 7 ile eşleşecek.
sapa kelimesi 3 ile eşleşecek.
körük kelimesi 4 ile eşleşecek.
bellemek kelimesi 5 ile eşleşecek.
örs kelimesi eşleşmeyecek.

3.Etkinlik (sayfa 117) 
öç kelimesinin zıt anlamı intikam'dır.
galip geldi kelimesinin zıt anlamı mağlup ' tur ve eş anlamı yenilgi ' dir.
Savaş kelimesinin zıt anlamı barış ' tır ve eş anlamı harp 'tır.
çevre kelimesinin eş anlamı dava , derman ' dır.

4.Etkinlik (sayfa 117)
Burada kimler var? / Göktürkler.
Burası neresi? / Ergenekon.
Ne yapıyorlar? / Demir dağı eritiliyor.
Buraya ne zaman geldiler? / 400 yıl önce.

5.Etkinlik (sayfa 118)
 1. ç
 2. a
 3. d
 4. b
 5. c
 6. e
Düşmanlar Göktürklere her saldırısında yenildiler ve en sonunda hile kullanarak yendiler.

6.Etkinlik (sayfa 118)
''Ergenekondan Çıkış''
Bu başlığı seçtim.Çünkü metnin sonuna doğru ergenekondan çıkıyorlar.

''Ana Vatana Dönüş''
Bu başlığı seçtim. Çünkü metnin sonunda ergenekondan çıkıp ana vatanlarına dönüyorlar.

''Dağları Eriten Azim''
Bu başlığı seçtim. Çünkü ergenekondan çıkmak için dağı eritiyorlar.

7.Etkinlik (sayfa 119)
Ben hemen doğru cümleleri yazacağım.
 • Okulca bir hafta sonra Çanakkale'ye gideceğiz.
 • Okulun kapanmasına altmış beş gün kaldı.
 • Çocuklar bahçede birdirbir oynuyor.
 • II. Mahmut'un başlattığı yenilikler daha sonra da devam etmiştir.
 • Oyun için beşerli gruplara ayrıldık.
8.Etkinlik (sayfa 119)
Aynı cümleleri yan yana yazacağım.
A)
Yazı türleri içinde en çok romanı severim.  /  Roman,yazı türleri içinde en sevdiğimdir.
Yazı türü olarak romanı severim.  /  En sevdiğim yazı türü romandır.

B)
Bir romanının en önemli özelliği okuyucusunda merak uyandırmasıdır.  /  Okuyucu için romanın en önemli özelliklerinden biri de meraktır.
Okuyucunun romanda aradığı en önemli özellik meraktır.  /  Merak , romanda okuyucu için en önemli özelliktir.

9.Etkinlik (sayfa 120)
 1. c
 2. d
 3. f
 4. b
 5. a
 6. e
 7. g
 8. h
10.Etkinlik (sayfa 120)
 • Karagöz'ü yaşatmak için bir oyun düzenledik.
 • İşe alınmak için yabancı dil öğrenmeye gitti.
 • Ehliyet almak amacıyla kursa gitti.
 • Beni beğensin diye kuaföre gittim.
 • Yüzmek için göle gitti.
Karagöz Televizyonda Canlanabilir metnine geçtik. (sayfa 121)

3.Etkinlik (sayfa 122)
 • rağabet              /      çok istenen.
 • teşkil etmek      /        ortaya çıkarmak.
 • muharir            /        haberci.
 • hayıflamak       /      acınmak , sinirlenmek.
 • iptidai               /      ilkel.
4.Etkinlik (sayfa 122)
 • Onu çok hayıfladılar.
 • Çok iptidai biriydi.
 • Yazdıklarını gözden geçirdi.
 • El birliği ile adamı kurtardılar.
 • Kardeşini ayakta tutmakta zorlandı.
6.Etkinlik (sayfa 123)
1. çözüm önerim : Televizyonlarda yayımlanmalı.
2. çözüm önerim : Sokaklarda , caddelerde oynatılmalı.
3. çözüm önerim : Okullarda vb. yerlerde oynatılmalı.
4. çözüm önerim : oyuncakları çıkmalı.

7.Etkinlik (sayfa 123)
Eserlerindeki konular
Sohbetleriyle tanınır.Çocuklara ve gençlere doğru yol gösterir ve onlara yaşama sevinci uyandırır.
Eser verdiği türler
Ansiklopedi , sözlük , çocuk kitapları , sohbet , deneme , fıkra.
Eserleri
Hayat Böyledir , Tatlı Dil , Aile Sohbetleri , Eşref Saati , Saadet Yolu , 50. Yılında Soviet Rusya , Amerikan Rüyası , Milliyetçi , Çin Ne Alemde? , Ümit Dünyası , Hayat Ansiklopedisi.
Doğduğu ve öldüğü tarih
D.T / 21 Nisan 1913 (Üsküp)
Ö.T / 9 Nisan 1988 (İstanbul)

9.Etkinlik (sayfa 124)
 1. Pişmanlık
 2. Şaşırma
 3. Yakınma
 4. Özlem
 5. Üzülme
 6. Beyenme
10.Etkinlik (sayfa 124)
1. cümle karamsarlık.
2. cümle abartma.
3. cümle beğenme.
4. cümle ön yargı.
5. cümle şaşırma.
6. cümle pişmanlık.

11.Etkinlik (sayfa 124)
 • Saat geç oldu ve o hala gelmedi acaba başına bir şey mi geldi.
 • Derslerine çok çalışmıştı ama sınavı geçemedi.
 • Beni dinler diye onu saatlerce bekledim.
 • Fırsat varken gidip özür dilemeliyim.
 • Yazısı o kadar güzelki anlatamam.
 • Nerede o eski şirin evler.
3.Etkinlik (sayfa 133)
Güneş batmış çünkü,doğa kirletilmişti.
Güneş ve gök kuşağı dans ediyorlarmış çünkü,çoktandır görüşmüyorlarmış.
Güneş çok yorgunmuş çünkü,doğa çok kirlenmiş.
Güneş çocuklardan şunu istemiş:Gök kuşağını istemiş.
Metnin ana fikri:Hiçbir zaman doğayı kirletmemeliyiz.

4.Etkinlik (sayfa 133)
1. şahısın ağzından tekrar yazılışı şu şekilde :
Hazırlıklar günlerce sürdü.Çantalar büyük bir dikkatle hazırlandı.Güneşin nerede olabileceği tartışıldı ve nihayet hareket günü geldi.Çocuklarla çantaları yükledik düştük yollara.Ara ara dağlar geçtik denizler aştık.Ama ne yazık ki değil güneş , güneşin gölgesini bile bulamadık.

5.Etkinlik (sayfa 134)
Metinde yer alan şahıs ve varlıklar : Çocuklar , güneş , gök kuşağı.
Metindeki olayın geçtiği yer : Yer yüzü.
Metindeki olay : Çevre kirliliği.
Metindeki olayın geçtiği zaman : Sabah.

6.Etkinlik (sayfa 134)
 • Kişileştirme var.
 • Abartma var.
 • Konuşturma var.
 • Abartma var.
7.Etkinlik (sayfa 134)
 • TBMM ' nin açılımını söyler misin?
 • 3 kg elma aldım.
 • Çalışma kitapları İng.'e çevrilmiş.
8.Etkinlik (sayfa 135)
Hemen doğru cümleleri yazacağım.
 • Aşağı yukarı bundan üç yıl önce taşındı.
 • Amacına ulaşabilmek için bütün zorlukları göze aldı.
 • Bahçelerindeki çiçekleri her gün sular.
 • Okula yeni gelmiştim ki kitabımı unuttuğumu fark ettim.
9.Etkinlik (sayfa 135)
Hemen doğru cümleleri yazacağım.
 • Ünlü yazar lise öğrenimini Ankara'da tamamlamış.
 • Küçük kızın saçlara hayli uzamış.
 • Hafta sonu fidan dikmek için koruluğa gideceğiz.
 • En kısa zamanda fotoğraf çektirip müdüre vermeliyim.
10.Etkinlik (sayfa 135)
a. II
b. III
c. III
ç. I

Yedigöller'de Sonbahar metnine geçtik. (sayfa 136)

3.Etkinlik (sayfa 137)
 • Kırmızı ve yeşil yapraklar ''ÖZNEL'' cümlelerdir.
 • Mavi ve Mor yapraklar ''NESNEL'' cümlelerdir.
5.Etkinlik (sayfa 138)
 • Mavi kutucukta : Orman ve ağaçlar kişiselleştirilmiş.
 • Kahverengi kutucukta : Çınar ağacı kişiselleştirilmiş.
 • Mor kutucukta : Ağaçlar ve dallar kişiselleştirilmiş.
 • Pembe kutucukta : Sular kişiselleştirilmiş.     
6.Etkinlik (sayfa 138)
Dangıl / Dalgın
Ağurlru alo / uğurlar ola.
Kıpalkam / Kapılmak.
Cemötr / Cömert.
Beyülemkü / Büyülemek.
Cümleler ;
 1. Çok dalgın biriymiş.
 2. Arkamdan uğurlar ola diye bağırdı.
 3. Herkes ona kapıldı.
 4. O cömert bir insandı.
 5. O renkler kardeşimi büyülemiş.
8.Etkinlik (sayfa 140)  
''Hemen doğru cümleleri yazacağım ve eklenecek cümlelerin altını çizecem''
 • Halamı çok özledim,halama telefon edeceğim.
 • İçeri girdi ve uzun uzun bana baktı.
 • Burayı çok seviyorum ve buradan ayrılmak istemiyorum.
 • Çocuğun gücü yerine geldi , çocuk çalışmaya başladı.
 • Kalemin ucu kırılınca kalem yazmaz.
9.Etkinlik (sayfa 140)
''Hemencicik doğru cümleyi yazacağım :)
 • Siz hâlâ sözlüğe bakmasını bilmiyorsunuz.
 • Buraya gelmenizin ne faydası var?
 • Oyunun eğitimde günümüzün çocuklarına çok yararlı olduğunu herkes kabul eder.
 • Herkes der çalışıyor , kimse oturmuyordu.
 • Sen ve o yarın der çalımalısınız
 • Öğrencilerin hiçbiri gelmediler (Buradaki altı çizili olan ''ler'' eki silinerek yazılacak.)
10.Etkinlik (sayfa 140)
Virgülleri parantez içine alacağım.
 • İhtiyar (,) dilenciye seslendi.
 • O (,) masada ders çalışıyordu.
 • Otobüste ihtiyar (,) kadına yer verdi.
 • Yalnız yaşayan komşu (,) kadına yemek götürür.
 • Bu genç (,) doktorla görüşmeye gitti.
Mavisini Yitirmiş Yaşamak metnine geçiyoruz. (sayfa 141)

2.Etkinlik (sayfa 141)
 1. Cümbüş kelimesinin sözlük anlamı eğlence ve bir enstrümandır.
 2. Kâh kelimesinin sözlük anlamı bazen , kini , vakit anlamındadır.
 3. Şavk kelimesinin sözlük anlamı yansıma 'dır.
3.Etkinlik (sayfa 142)
1,2,4,6,7,8 işaretlenecektir.

5.Etkinlik (sayfa 142)
 • Mecaz olanlar / 3 , 6 ,8
 • Abatma olanlar / 6 , 7
 • Kişileştirme olanlar / 1 , 4
 • Benzetme olanlar / 2 , 3 , 5
9.Etkinlik (sayfa 144)
Hemen doğrusunu yazacağım.

Saat yaklaşık sekiz gibiydi.Yurttan çıktım ve durağa yeni gelmiştim ki durakta aşağı yukarı beş yıldır görmediğim arkadaşımı gördüm, içimi bir ferahlık kapladı.Ben biraz çekingendim , o ise uyanık ve açıkgözlü biriydi.Hemen ona doğru koştum ve onunla kucaklaştım. O an gözlerim yaşardı.

10.Etkinlik (sayfa 144)
 • Ben ona ağabey derdim , o da bana kardeşim derdi.
 • Yanına gidin , derdinizi ona anlatın.
 • Öğrencileri cesaretlendirmeli ve onlara destek olmalıyız.
 • Başarızlığının nedeni düzensiz çalışmasıdır.
Dünya Hep Güzel Kalsın metnine geçtik.

2.Etkinlik (sayfa 146)
 • ...ürkütüyor / korkutuyor.
 • ...yitirmiş... / kaybetmiş.
 • ...har vurup harman savuruyorlar / boş yere harcamak.
 • ...bindikleri dalı kesmeyeceklerine... / geleceklerini tehlikeye atmayacaklarına.
 • ...saptanmıştır / tespit edilmiştir.
 • ...gözlerim fal taşı gibi açıldı / çok şaşırdım.
4.Etkinlik (sayfa 146)
 1. Yarın tüm yaptıklarınızı öğrenmek istiyorum.
 2. Onlar anlamak zamanımı aldı.
 3. Öğretmenimizin sorduğu soruları hepimiz bildik.
 4. Onun anlattıklarını kavradım.
 5. Benim bir şey yaptığımı sezmiş.
4.Etkinlik (sayfa 146)
Yardımcı düşünceler : İnsanlar enerji kaynaklarını bilinçsizce kullanıyor.
Ana fikir : İnsanlar bilinçsiz davranmasının sonucunda dünyayı çok büyük tehlikeler bekliyor.

5.Etkinlik (sayfa 147)
 • Bazen hiç yağış yok , bazen de aşırı miktarda yağış oluyor çünkü küresel ısınma dünyayı etkiliyor.
 • Küresel ısınmayı engellemek için ağaç dikebiliriz.
 • Konunun uzmanları küresel ısınma konusunda umudunu tamamen yitirmiş değil çünkü küresel ısınmayı engelleyecek çözümler var.
 • Kış günü çilek yetiştirmek için küresel ısınmayı dikkate almıyorlar.
6.Etkinlik (sayfa 147)
 1. Okuduğum metin soru ve cevap biçiminde ilerlemektedir. (işaretlenecek)
 2. Okuduğum metin iki kişinin bir konu hakkında yaptıkları bir konuşmaya dayanmaktadır. (işaretliyoruz)
7.Etkinlik (sayfa 147)
 1. c
 2. ç
 3. d
 4. a
 5. b
8.Etkinlik (sayfa 148)
Çözüm önerilerim : Daha az seyehat etmeliyiz ve evimizde enerji tasarrufu yapmalıyız.

10.Etkinlik (sayfa 149)
İsim : Güzel , sabahlar.
Fiilimsi : Doğan , koştuğu , başlayan.
Fiil : Olmazsa , uzadıkça , kızarır.

11.Etkinlik (sayfa 149)
 • zarf fiil
 • sıfat fiil
 • isim fiil
 • sıfat fiil
 • isim fiil
Çevrenin Dili Olsaydı metnine geçtik... (sayfa 150)

2.Etkinlik (sayfa 151)

________Cümleler___________________ /___________Anlamlar________________
1-Ormanlar , yeşil alanlar talan edildi.                 c şıkkı - Yağmalamak -
2-Tabi burada asıl üzerinde durulması                 a şıkkı - Sevgisi çabuk geçen -
gereken vefasız insandır. 
3-Devletin gerektiği şekilde tedbir alamadığını    c şıkkı - Umursamazlık -
savunanlar "bilinçsiz sanayileşme , 
yanlış teknoloji , vurdumduymazlık ,
ihmal , denetimsizlik vb."ni sayarlar
4-Pıtrak gibi çoğalan gecekondular.....                   b şıkkı - Çok sayıda - 
5-Cümlede altı çizili sözcük "serzenişler"             ç şıkkı - Yakınma -

3.Etkinlik (sayfa 151)
İşaretlenecek olan yaprak-Turuncu yaprak.-Yaprağın üzerinde yazan şey ise ;
Gelecekte de çevreyle ilgili sorunlar çözümsüz kalmaya mahkümdur.

4.Etkinlik (sayfa 152)
1. si sağdan 5. ile eşleşecek.
2. si sağdan 3. ile eşleşecek.
3. sü sağdan 1. ile      ''        .
4. sü sağdan 2. ile      ''        .
5. si sağdan 4. ile      ''         .
Cümledeki anlam ilişkileri;
1. Sebep-sonuç ilişkisi.
2. Sebep-sonuç ilişkisi.
3. Sebep sonuç ilişkisi.
4. Amaç-sonuç ilişkisi.
5. Amaç-sonuç ilişkisi.

7. Etkinlik (sayfa 154)
1. Öznel
2. Nesnel
3. Nesnel
4. Öznel

9.Etkinlik (sayfa 154)
a. ' da yanlış olan "yüklem" çünkü yüklem sadece veriyordu deyil ferahlık veriyordu olması gerekiyor.
b. ' de cümlede sadece "özne" ve "yüklem" olması gerekiyor.
c. ' de Belirtisiz değil "belirtili nesne" olacak.

10.Etkinlik (sayfa 154)
a. Öğrenciler(özne) yıl sonunda(belirtili nesne) Çanakkale'ye(yer tamlayıcısı) gezi(belirtisiz nesne) düzenlediler.(yüklem)
b. Türk milletinin tarihteki kahramanlıkları(özne) unutulmaz.(yüklem)
c. Büyük şehirlerde(yer tamlayıcısı) sorunlar(özne) giderek(zarf tamlayıcısı) büyüyor.(yüklem) 
ç. Dün(zarf tamlayıcısı) seni(belirtili nesne) telefonla arayan(özne) bendim.(yüklem) 

KOMŞUSUZLUK metnine geçtik. (sayfa 161)
1.Etkinlik (sayfa 161)
"VE LMAA MŞOKU LA" diye bir şey yazmış orda , o cülenin doğrusu "ev alma komşu al" olacak.

3.Etkinlik(sayfa 161)
"yad etmek" dışında hepsi doğru.Yad etmeyin gerçek anlamı hatırlamaktır.

5.Etkinlik (sayfa 162)
a."rağmen" kelimesinin altını çizip alttaki noktalı yerlere şöyle yazacağız.
İki karşıt durumu aynı cümlede topluyor.
b."Ama" bağlaçtır , altını çiziyoruz ve alta da şöyle yazıyoruz.
Söylenen söze açıklama getirilmiştir.
c. ve ç. ' ye de  b.'ye ne yazdıysak aynısını yazıyoruz.

c.'de "Fakat"ın altını çiziyoruz , ç.'de ise "ama" nın altını çiziyoruz.

7.Etkinlik (sayfa 164)
Ben hemen doğru paragrafı oluşturuyorum alt tarafa :)

Peki ya komşular? Onlar akraba cinsinden mi yoksa dost grubundan mı oluyorlar? Doğrusu bu suale cevap vermek biraz güçtür.Çünkü bir mahalleye yeni taşınsanız tıpkı dünyaya gelirken akrabalarınızı hazır bulduğunuz gibi komşularınızı da etrafınızda hazır bulursunuz.Bu bakımdan komşular akrabayı andırırlar.Bir de onlardan ancak istediklerinizle ahbaplık edebileceğinizi göz önünde tutarsanız kendilerini dost grubuna sokabilirsiniz.Yalnız komşuların şu özelliği vardır ki onlarla isteseniz de istemeseniz de yakınlık etmeye mecbursunuz.Dostunuzla darılmanız kabildir.Küsersiniz küstüğünüzü belli edersiniz , aranız açılır , gözünüzden kaybolur gider; onu birdaha göremezsiniz.Ama komşu öyle değildir.Darılmanız , küsmeniz para etmez, gene evinizin yanındadır.

8.Etkinlik (sayfa 164)
Ben hemen vurgulanmak istenen ifadeleri yazacağım. 
 1. Son yıllarda.
 2. Hep düş kurmaya meraklı bir çocuğu.
 3. Annesine göstermek için.
 4. Pek çok şair.
 5. İnsanlar arasındaki pek çok sorunu.
9.Etkinlik (sayfa 164)
görülür kelimesi (edilgen ve geçişsiz) 
görülmez kelimesi (edilgen ve geçişsiz)
alıyor kelimesi (etken ve geçişli)
işler kelimesi (etken ve geçişli)

10.Etkinlik (sayfa 164)
a. (etken / geçişli)
b. (edilgen / geçişli)
c. (etken / geçişsiz)
ç. (etken / geçişli)

POSTA KUTUSUNDAKİ MIZIKA metnine geçtik. (sayfa 165)
2.Etkinlik (sayfa 165)
a. mecaz
b. mecaz
c. gerçek
ç. gerçek

4.Etkinlik (sayfa 166
a. Benzetme
b. Kişileştirme (konuşturma)
c. Kişileştirme

6.Etkinlik (sayfa 167)
 • Birleşik cümle.
 • Sıralı (bağlı) cümle.
 • Sıralı cümle.
 • Basit cümle.
 • Sıralı cümle.
 • Sıralı cümle.
 • Sıralı cümle.
7.Etkinlik (sayfa 167)
Yeşil kutu (kolay gelsin)
Pembe kutu (geçmiş olsun)
Mavi kutu (Allah analı babalı büyütsün)
Sarı kutu (Allah rahmet eylesin)
Mavi kutu (Allah kavuştursun)      
    
BİRLİKTE metnine geçtik. (sayfa 168)
2.Etkinlik (sayfa 168)
___Anlamlar_         ///        Kelimeler   ///    Cümleler 
*Uzak.                                Irak.                      Iraktan bir ses yükseldi.
*Kulağa hoş gelen ses di-
zisi, nağme, melodi.           Ezgi.                      Bu şarkının ezgisi çok güzel.
*Küçük yokuş.                   Bayır.                     Bisikletle ilerlerken bayırda düştüm.
*Aşağıdan yukarıya
gittikçe yükselen eğimli     Yokuş.                   Yandaki sokak çok yokuşlu.
yer.                                       

4.Etkinlik (sayfa 169)
1.) Benzetme vardır.
2.) "ses" kelimesi kendi anlamı dışında kullanışmıştır.
3.) a- görünsek de
     b- birdir
     b- bir
     a- tekte    /     "a" lar zengin uyaktır. "b" ler ise tam uyaktır.

Yorumlar

 1. yakışıklı prens13 Nisan, 2013

  mükemmel ya tüm aradığım cevaplar bu sitede

  YanıtlaSil
 2. İşe yaradıysa , Ne mutlu bize demek ki emeklerimiz boşa gitmemiş :)

  YanıtlaSil
 3. çok iyi süperrr ama 154 den devamını da goyun nolur süper zatenn xD

  YanıtlaSil
 4. Bende 8. sınıfım..Bu yüzden öğretmenin doğrultusunda gidiyorum...Her yaptığımız yeri buraya yazıyorum.

  YanıtlaSil
 5. 166. sayfanın cevabınıda alabilirmiyim =)

  YanıtlaSil
 6. Bugün eklemeye çalışacağım.

  YanıtlaSil
 7. ya ben sayfa 171 . soruyu buLamıormm .

  YanıtlaSil
 8. Tamam.Bugün kesinlikle ekliğeceğim.

  YanıtlaSil
 9. ya çok güzel ama 179.sf yazsanız çok sevinirim lütfen

  YanıtlaSil
 10. Arkadaşlar bakın bende 8. sınıf öğrencisiyim.Bu yüzden site ile çok fazla ilgilenemiyorum.Biliyorsunuz SBS var önümüzde.

  Bu yüzden "ilknur" arkadaşım ve buna benzer yorum yazacak arkadaşlar lütfen bu yazımı dikkate alın.

  Ama şimdi bir kaç sayfa daha eklemeye çalışacağım...

  Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim..

  YanıtlaSil
 11. sbs bitti artık 9.sınıf olduk lütfen onların cevaplarınıda siteye koyar mısınız

  YanıtlaSil
 12. Daha başlamadık :) Okullar tam başlasında koyarız :)

  YanıtlaSil
 13. ben şimdiden söylemiş oluyum dedim sonra ödev vakti site site ödev aramak zorunda kalırız

  YanıtlaSil
 14. yaaaa kusura bakmayın ama hiç beğenmedim fatih yayınları diğil bu

  YanıtlaSil
 15. @Adsız

  Benim yazdıklarım "fatih yayınları" ama yeni fatih yayınları..

  Bir de geçen fark ettim kuzenimde de var "eski fatih yayınları"...

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Dikkat! Konu ile ilgili özgürce yorumunuzu yazabilirsiniz fakat lütfen yazacağınız yorum konu ile alakalı, hakaret içermeyen ve düzgün bir Türkçe ile yazılmış olsun. Aksi takdirde yorumunuz "spam" olarak kabul edilecektir. İlginiz için teşekkür ederim.